Sběr papíru bude 22.11.2017 

u vchodu do tělocvičny od 10.00-16.00 hod.

Informační schůzka kroužku Řemesla 

bude ve středu  4.10.2017  v 17.00 hod. ve škole.

Těšíme se na Vás, Bohdana Foberová

Bílá pastelka 2017

Informace ke sbírce

 

Vážení rodiče,

ve středu 11. 10. 2017 proběhne celostátní sbírka „Bílá pastelka“. Výtěžek sbírky je určen na podporu speciálních výukových programů, kurzů a služeb pro nevidomé a slabozraké. Máte - li zájem podpořit svět nevidomých, můžete prostřednictvím Vašich dětí. Za finanční příspěvek ve výši 30,- Kč, obdrží originální bílou pastelku (i s barevnou tuhou) jako symbol světa neviditelných linií, jako symbol světa nevidomých, symbol Vaší solidarity a dobré vůle. Děkujeme za podporu.          SONS Šumperk – Jeseník a ZŠ a MŠ Hanušovice

Informativní schůzka o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami,

zveme Vás na informativní schůzku, která se uskuteční 

v pondělí 2. října 2017 v 15 hod.

v budově ZŠ a MŠ v Hanušovicích v multimediální učebně v 1. patře. Náplní tohoto setkání je vás seznámit s přehledem změn ve vyhlášce č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných včetně vyhlášky č. 149 z 2. června 2016 a novelizací vyhlášky č. 72/2005 o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ukázat vám nové formy práce ve výuce, v pedagogické intervenci, v předmětu speciálně pedagogické péče, poskytnout informace při domácí přípravě žáků, nabídnout důležité webové stránky k procvičení učiva i vést pohovory s vyučujícími českého, anglického, německého, ruského jazyka, s  vyučující speciální třídy, zodpovědět veškeré dotazy.

PaedDr. Vladimíra Žídková, výchovná poradkyně školy

Pozor změna plateb za ŠD

Více informací u vychovatelek

Platba bude probíhat bezhotovostně 

a to na č.ú. – 190 58 43 349/0800.

Specifický symbol je pro každou družinu jiný:

ŠD 1 – 301

ŠD 2 – 302

Variabilní symbol – rodné číslo dítěte (bez lomítka)

Příklad – SS 302, VS 6817480254

Platba za kroužek her

Platba 200,- Kč/měsíc bude probíhat bezhotovostně a to na 

č.ú. – 190 58 43 349/0800 a to do 20. dne příslušného měsíce. 

Specifický symbol je 303; Variabilní symbol – rodné číslo dítěte (bez lomítka). Příklad – SS 303, VS 6817480254.

Název:

Základní škola a Mateřská škola Hanušovice,
okres Šumperk

Právní forma:

Příspěvková organizace

Adresa:

Hlavní 145, 788 33 Hanušovice

IČO:

603 41 807

Statutární zástupce:

Ing. František Felner

Zřizovatel:

Město Hanušovice

Adresa zřizovatele:

Hlavní 92, 788 33 Hanušovice

IČO zřizovatele:

003 02 546

 

Jsme zapojeni v těchto projektech

Základní certifikát společnosti Scio

Projekt i-bezpecne.cz