Vyrábíme pro Afriku

Ve středu 16. dubna 2014 proběhnou na Základní škole Hanušovice třídní schůzky od 15.00-17.00 hod. formou „dne otevřených dveří“. V rámci těchto třídních schůzek bude probíhat prodej výrobků žáků školy, které vzniknou během projektového dne Vyrábíme pro Afriku. Veškerý výtěžek z prodeje bude použit na podporu dívek Aissatou Kourouma a Mariama Camara, které naše škole podporuje v rámci projektu Adopce na dálku a umožňuje jim tak vzdělání. Těšíme se na Vaši hojnou účast.

škola Hanušovice

Sběr papíru

29. 5. 2014 bude probíhat sběr papíru od 8.00 do 16.00 hod. u vchodu do tělocvičny.

Název:

Základní škola a Mateřská škola Hanušovice,
okres Šumperk

Právní forma:

Příspěvková organizace

Adresa:

Hlavní 145, 788 33 Hanušovice

IČO:

603 41 807

Statutární zástupce:

Ing. František Felner

Zřizovatel:

Město Hanušovice

Adresa zřizovatele:

Hlavní 92, 788 33 Hanušovice

IČO zřizovatele:

003 02 546

 

Jsme zapojeni v těchto projektech

Základní certifikát společnosti Scio

Projekt i-bezpecne.cz