Myslivecký kroužek

bude 27.10.2016 sraz před školou v 15.30 hod.

Těší se Eva Pospíchalová

 

Kroužek Řemesla

bude 2.11.2016 v 17.00 hod.

Těší se Bohdana Foberová

Název:

Základní škola a Mateřská škola Hanušovice,
okres Šumperk

Právní forma:

Příspěvková organizace

Adresa:

Hlavní 145, 788 33 Hanušovice

IČO:

603 41 807

Statutární zástupce:

Ing. František Felner

Zřizovatel:

Město Hanušovice

Adresa zřizovatele:

Hlavní 92, 788 33 Hanušovice

IČO zřizovatele:

003 02 546

 

Jsme zapojeni v těchto projektech

Základní certifikát společnosti Scio

Projekt i-bezpecne.cz