Informace pro rodiče předškoláků

Vážení rodiče,

aby byl pro Vaše budoucí prvňáčky nástup do první třídy co nejsnazší, rozhodla se naše škola ve spolupráci s mateřskou školou, městem Hanušovice a Sdružením rodičů při ZŠ a MŠ Hanušovice realizovat projekt „Cesta do školy“.

V rámci projektu budou Vaše děti dvakrát do měsíce společně s paní učitelkou z mateřské školy navštěvovat základní školu. Během těchto návštěv se seznámí s chodem školy, zjistí, co kde je, ale hlavně se budou pod vedením učitelek z prvního stupně věnovat dovednostem, které jsou nezbytné pro hladký průběh nejen začátku školního roku, ale celé první třídy.

Nabyté dovednosti budou děti následně procvičovat v mateřské škole, ale i s Vámi doma. Bližší informace o projektu Vám budou podány před vlastním začátkem návštěv základní školy na společné schůzce, která se uskuteční 

26. ledna 2017 v 16.00 hod. ve třídě III. B.

S pozdravem František Felner, ZŠ a MŠ Hanušovice

 

Informace o projektu - "Cesta do školy"

V rámci projektu bychom se s dětmi ze školky setkávali dvakrát měsíčně jednu vyučovací hodinu v některé z prvních tříd (kvůli výšce lavic). Optimální den na setkání by bylo pondělí. V rámci jednotlivých setkání se budeme zaměřovat na následující činnost:

-          Sezení v lavici – správné sezení je výchozím bodem pro správnou techniku psaní

-          Úchop pera – viz. výše

-          Přijímání a následné dokončování zadané práce – budeme dbát na to, aby děti dokončily zadanou práci v přiměřené kvalitě

-          Logopedické chvilky – čím dál více dětí má v dnešní době potíže se správnou výslovností některých hlásek, cílem těchto chvilek bude prevence, uvolňování mluvidel, eventuálně doporučení pro návštěvu odborníka

-          Dalším činnostem se budeme věnovat na základě aktuálních zjištěných potřeb a úrovně dětí

Celé akci bude předcházet schůzka s rodiči, kde budou seznámení s cílem tohoto projektu, budou jim předány informace o tom, jak s dětmi mohou doma pracovat a nachystat je jednak k zápisu a zároveň jim usnadnit vstup do školy.

 

Informace pro rodiče a vycházející žáky

 

Prezentace

Přijímací řízení na střední školy

 

Odkaz na nabídku středních škol v Olomouckém kraji:

http://www.seznamskol.eu/typ/

 

Vážení rodiče a přátelé školy!

V letošním školním roce se nám podařilo vytvořit měsíční kalendář Základní školy Hanušovice na kalendářní rok 2017. Barevný kalendář formátu A4 obsahuje převážně fotografie žáků z akcí naší školy. Finančně jeho realizaci zabezpečilo Město Hanušovice. Slavnostní křest kalendáře se uskutečnil v pátek 2. prosince 2016 na „Rozsvícení vánočního stromu“ u MÚ Hanušovice. Kalendář bude k dispozici k zakoupení za symbolický příspěvek 30,- Kč ve škole prostřednictvím Vašich dětí a v IC Hanušovice.

František Felner

Sběr papíru

se uskuteční 12.4.2017 8.00-16.00 hod. u vchodu do tělocvičny.

 

Sběr 

citronové a pomerančové kůry

kůra musí být suchá, bez dužiny a bez plísně.

Termín odevzdání kůry bude 2.5. 2017, do 8.00 hod.

Místo sběru bude ve vrátnici ZŠ a MŠ Hanušovice.

František Felner, ZŠ a MŠ Hanušovice
 

Název:

Základní škola a Mateřská škola Hanušovice,
okres Šumperk

Právní forma:

Příspěvková organizace

Adresa:

Hlavní 145, 788 33 Hanušovice

IČO:

603 41 807

Statutární zástupce:

Ing. František Felner

Zřizovatel:

Město Hanušovice

Adresa zřizovatele:

Hlavní 92, 788 33 Hanušovice

IČO zřizovatele:

003 02 546

 

Jsme zapojeni v těchto projektech

Základní certifikát společnosti Scio

Projekt i-bezpecne.cz