Sběr papíru

se uskuteční 11. 11. 2015 od 8.00 do 16.00 hod. u vchodu do tělocvičny.

Vážení rodiče,

žádáme Vás, abyste v rámci bezpečnosti svých dětí, řidičů a účastníků silničního provozu nepoužívali vjezd a prostory před školou a na ulici Hlavní jako parkovací plochy v okolí školy při dovážení a odvážení svých dětí do školy.

Děkujeme. ZŠ a MŠ Hanušovice

Název:

Základní škola a Mateřská škola Hanušovice,
okres Šumperk

Právní forma:

Příspěvková organizace

Adresa:

Hlavní 145, 788 33 Hanušovice

IČO:

603 41 807

Statutární zástupce:

Ing. František Felner

Zřizovatel:

Město Hanušovice

Adresa zřizovatele:

Hlavní 92, 788 33 Hanušovice

IČO zřizovatele:

003 02 546

 

Jsme zapojeni v těchto projektech

Základní certifikát společnosti Scio

Projekt i-bezpecne.cz