Akce ve školním roce 19-20

Vánoční zpívání a recitace v našem městě

10.01.2020 11:49
Kouzelný čas Vánoc si připomněli občané Hanušovic při setkání u vánočního stromu v pátek 20. 12. 2019 v H – parku. Začátek pestrého doprovodného programu byl zahájen starostou města – panem Markem Kostkou v 16:00 hodin a pokračoval do večerních hodin. V 16:15 hodin přivítal...

Školní kolo olympiády v českém jazyce

11.12.2019 11:18
Národní institut pro další vzdělávání MŠMT v Praze vyhlásil pro tento školní rok 2019/2020 46. ročník Olympiády v českém jazyce. Školní kolo Olympiády v českém jazyce se konalo ve čtvrtek 5. 12. 2019 v dopoledních hodinách v multimediální učebně naší Základní školy...

Slavíci z Hanušovic letí...

11.12.2019 11:01
Náš hanušovický sbor „Slavíci z Hanušovic“ začal pilně pracovat v letošním školním roce na svém novém repertoáru již v září, protože ho čekala ke konci kalendářního roku řada důležitých vystoupení. V pátek 27. listopadu 2019 jsme se  dopoledne zúčastnili  nesoutěžního...

Rozsvícení vánočního stromu v našem městě

09.12.2019 09:02
Úvodní slovo pana starosty  - Marka Kostky - zahájilo advent v našem městečku - dobu čekání na nejkrásnější svátky roku. Seznámil místní občany s připraveným kulturním programem a s dobrovolnou benefiční sbírkou pro čtyř letého Petříka Fiedlera z Hynčic nad Moravou, který...

Pracovní činnosti v 7.A

09.12.2019 09:00
Nastává advent, který končí na Štědrý den po západu slunce. Vánoce jsou častým tématem, o kterém se momentálně hovoří a 7. A není výjimkou. Domluvili jsme se s paní učitelkou třídní, že hodiny pracovního vyučování využijeme k výzdobě třídy, vytvoříme vánoční dekorace a drobné dárky, které...

Hanušovičtí žáci zavítali na Střední školu železniční, technickou a služeb do Šumperka

04.12.2019 09:03
       Ve čtvrtek 28. listopadu 2019 se zájemci z řad vycházejících žáků zúčastnili v dopoledních hodinách pod vedením výchovné poradkyně školy PaedDr. Vladimíry Žídkové exkurze na Střední školu železniční, technickou a služeb v Šumperku.     ...

Beseda o zdravém životním stylu

18.11.2019 09:03
V pátek 15. 11. proběhla ve 3.B přednáška na téma "Proč je pohyb důležitý". Paní lektorka si s dětmi povídala o tom, co se může s naším tělem stát, pokud se dostatečně nehýbeme. Společně si děti vytvořily "pohybovou pyramidu", kde si upřesnily, jaké aktivity během týdne jsou pro ně prospěšné a...

Předávání slabikářů v 1.A

18.11.2019 08:59
4. 11. 2019 žáci třídy 8. B předávali prvňáčkům z 1. A slabikáře, do kterých pro ně napsali, případně nakreslili věnování. Prvňáčci za odměnu ukázali, co všechno se už za uplynulou dobu naučili z živé abecedy. Předvedli také nacvičené říkanky a rozcvičku. Osmáci byli překvapeni, kolik...

Halloween nebo Dušičky

17.11.2019 19:58
Děti ze 3.B a 5.B se před podzimními prázdninami rozhodly, že zjistí, v čem se liší a v čem jsou si podobné svátky "Halloween" a "Památka zesnulých". V tento den přišly děti do školy ve strašidelných kostýmech, protože v anglicky mluvících zemích chodí děti v takových kostýmech koledovat. Více...

Setkání rodičů žáků 8. a 9. tříd se zástupci středních škol Olomouckého a Pardubického kraje v hanušovické škole

15.11.2019 08:22
Již k tradiční akci Základní školy a Mateřské školy Hanušovice patří každoroční setkání rodičů a žáků 8. a 9. tříd se zástupci středních škol Olomouckého a Pardubického kraje. Přízeň naší škole prokázali představitelé středních škol, např. Střední škola železniční, technická a  služeb...
1 | 2 >>