Akce ve školním roce 19-20

Beseda o zdravém životním stylu

18.11.2019 09:03
V pátek 15. 11. proběhla ve 3.B přednáška na téma "Proč je pohyb důležitý". Paní lektorka si s dětmi povídala o tom, co se může s naším tělem stát, pokud se dostatečně nehýbeme. Společně si děti vytvořily "pohybovou pyramidu", kde si upřesnily, jaké aktivity během týdne jsou pro ně prospěšné a...

Předávání slabikářů v 1.A

18.11.2019 08:59
4. 11. 2019 žáci třídy 8. B předávali prvňáčkům z 1. A slabikáře, do kterých pro ně napsali, případně nakreslili věnování. Prvňáčci za odměnu ukázali, co všechno se už za uplynulou dobu naučili z živé abecedy. Předvedli také nacvičené říkanky a rozcvičku. Osmáci byli překvapeni, kolik...

Halloween nebo Dušičky

17.11.2019 19:58
Děti ze 3.B a 5.B se před podzimními prázdninami rozhodly, že zjistí, v čem se liší a v čem jsou si podobné svátky "Halloween" a "Památka zesnulých". V tento den přišly děti do školy ve strašidelných kostýmech, protože v anglicky mluvících zemích chodí děti v takových kostýmech koledovat. Více...

Setkání rodičů žáků 8. a 9. tříd se zástupci středních škol Olomouckého a Pardubického kraje v hanušovické škole

15.11.2019 08:22
Již k tradiční akci Základní školy a Mateřské školy Hanušovice patří každoroční setkání rodičů a žáků 8. a 9. tříd se zástupci středních škol Olomouckého a Pardubického kraje. Přízeň naší škole prokázali představitelé středních škol, např. Střední škola železniční, technická a  služeb...

Okresní kolo v badmintonu

05.11.2019 05:12
V úterý 22. října se jsme se zúčastnili turnaje v badmintonu. Turnaj se odehrával na 5. ZŠ v Šumperku a naši školu reprezentovali Vojta Molčan z 5.B a Denis Moc s Rendou Köhlerem ze 6.B. Celý turnaj se hrál tzv. švýcarským systémem na jeden set do 15 bodů na 4 kola. Přeloženo do "lidské řeči" to...

Informativní schůzka pro rodiče žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

21.10.2019 10:50
V pondělí 7. října 2019 v 15 hodin se uskutečnila v naší Základní škole a Mateřské škole v Hanušovicích informativní schůzka pro rodiče žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří k naplnění svých vzdělávacích možností nebo k uplatnění či užívání svých práv na...

Turistická vycházka na Rychtu

21.10.2019 10:41
Slunce vychází a je pátek 27. 9. 2019, dnes máme jít turistickou vycházku na Rychtu do horních Hanušovic. Když jsem přišla před školu, začalo pršet. Většina učitelů se rozhodla, že zůstanou ve třídě a na turistickou vycházku nepůjdou, ale naše paní učitelka jít chtěla. Cesta na Rychtu nebyla dlouhá...

Kolumbie - ráj slasti a neřesti

01.10.2019 04:59
Ve středu 25. září 2019 se žáci sedmého a osmého ročníku zúčastnili populárně naučného vzdělávacího projektu Planeta Země 3000 v Šumperku v kině OKO. Planeta Země 3000 je projekt s přírodovědně-historicko-zeměpisným přesahem určený pro žáky základních škol, studenty gymnázií...

Exkurze na Informační a poradenské středisko pro volbu povolání

29.09.2019 13:32
Ve středu 25. září 2019 navštívili žáci 9. A třídy společně se žáky, kteří vycházejí z nižšího ročníku v doprovodu třídní učitelky - paní Mgr. Yvony Jánové a výchovné poradkyně PaedDr. Vladimíry Žídkové Informační a poradenské středisko pro volbu povolání při Úřadu práce v Šumperku,...

Den policistou

29.09.2019 13:27
Ve čtvrtek 19. září 2019 se uskutečnila na Územním odboru Policie České republiky v Šumperku ve spolupráci s Vilou Doris v Šumperku již tradiční – prezentačně-soutěžní aktivita: „Den policistou.“ Naši Základní školu v Hanušovicích reprezentovalo tříčlenné družstvo žáků 8. tříd ve...
<< 1 | 2 | 3 >>