Akce ve školním roce 11/12

Literární soutěže na ZŠ Hanušovice

27.06.2012 19:18
Všeobecně se říká, že dnešní děti málo čtou. Ne že by to byla lež – vždyť dnešní mládež je zahlcena různorodostí informací, her, filmů, videí,.. nacházejících se na internetu. Proto se nemůžeme divit, že se většina z našich dětí od počítače nechce ani hnout. Ale najdou...

Výsledky sběrových soutěží

25.06.2012 13:26
Jako každoročně i letos jsme na naší škole sbírali  odpadový papír, pomerančovou a citrónovou kůru.   Sběr papíru: Uskutečnily se dva sběry a nasbíralo se celkem 15 357 kg papíru.  Do sběru se zapojilo 114 žáků. Všem žákům byl sběr proplacen a 5 nejlepších  dostalo i...

Den na Mírově

18.06.2012 07:51
Ve čtvrtek 14. června 2012 se zúčastnili žáci 9. tříd naší školy celodenního projektu: „Den na Mírově“, v rámci kterého byli seznámeni s vězeňstvím v České republice a s historií a současností Věznice Mírov, která je umístěná na bývalém středověkém hradě v obci Mírov...

Nový projekt školy v praxi

18.06.2012 07:44
V souvislosti s volbou budoucího povolání a zapojením do nového projektu školy: „Na správné cestě“ určeného pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami – např. poruchami učení, chování, se zdravotním postižením, sociálním a zdravotním znevýhodněním – se zúčastnili žáci 7. a 8....

Zahájení projektu "Na správné cestě"

21.05.2012 08:52
Ve dnech 16. – 17. května 2012 se uskutečnil na naší škole dvoudenní workshop projektu „Rovné příležitosti dětí a žáků ve vzdělávání v Olomouckém kraji“ Na správné cestě, který je určen pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami v souvislosti s budoucí volbou...

Okresní kolo dopravní soutěže

18.05.2012 15:35
Každoročně se žáci 5. - 9. ročníku připravují na soutěž mladých cyklistů. Děti musí zvládnout řadu disciplín, aby pak ukázaly, jak se umějí na silnici chovat. Letos se okrskové kolo dopravní soutěže konalo 9. 5. 2012 v Zábřehu. Cyklisté museli dobře vyřešit dopravní testy, dokázat, jak by...

Zeměpisná exkurze 6.ročníků do Brna

18.05.2012 15:34
Ve čtvrtek 3. 5. 2012 jela třída 6. A a 6. B na exkurzi do Brna. Našim cílem byla hvězdárna, muzeum Anthropos a plavba lodí. Nejprve jsme jeli na hvězdárnu, na „Příběh Sluneční soustavy“. Když náš průvodce domluvil, mohli jsme si zde vše vyfotografovat a vyzkoušet různé pokusy. Potom jsme jeli...

Den osvobození – vzpomínka žáků ZŠ

18.05.2012 11:02
I když od ukončení války uplynulo již mnoho let, nesmíme nikdy zapomenout. Žáci 7. ročníku základní školy si dne 11. května připomněli v hodině občanské výchovy osvobození ČR. Následně uctili památku padlých sovětských vojáků kyticí květů a tichou vzpomínkou u pomníku hrdinů na...

Výlet páťáků do Prahy

16.05.2012 09:02
V úterý využila třída V.A nabídky ČD na slevněné jízdné a vydala se na školní výlet do Prahy. Cesta byla náročná, neboť stejný nápad jako my mělo i spoustu jiných škol v republice, takže jsme ze Zábřeha měli s našimi spolucestujícími velice "těsný" kontakt. V Praze to nebylo jiné. Vše začalo na...

Praktická přednáška první pomoci

15.05.2012 21:54
    Dne 15. května 2012 proběhla na naší škole ve 4 hodinovém bloku praktická přednáška první „předlékařské“ pomoci, kterou vedla paní Mgr. Marcela Köhlerová ze Střední zdravotní školy Šumperk společně se svými třemi studenty. Přednáška první pomoci proběhla v rámci výuky...
1 | 2 | 3 | 4 >>