Informace pro žáky II. stupně

 

Od 8. června 2020 mohou do školy žáci II. stupně základní školy. Výuka bude probíhat pro zájemce formou individuálních konzultačních hodin, které budou probíhat v úterý a ve čtvrtek. V případě, že máte zájem o účast na těchto konzultacích, kontaktujte třídního učitele.

 

Pro vstup do školy na konzultace jsou následující podmínky:

 

- minimálně 2 roušky

- odevzdaný formulář "bezinfekčnosti" (k dispozici ke stažení zde)

- žák musí být bez teploty a příznaků onemocnění


UČIVO V RÁMCI MIMOŘÁDNÝCH OPATŘENÍ

Vážení rodiče,

vzhledek k aktuálni situaci bude do odvolání 
zrušen přístup do školy.  V jednotlivývh složkách u tříd druhého stupně je doplněn rozvrh videokonferencí pro žáky.
Pokud se potřebujete domluvit s vyučujícími, kontaktujte je na jejich emailech.

Kroužek sebeobrany pořádaný městem Hanušovice zahájil svou činnost.

Upozornění pro zákonné zástupce žáků, kteří se dosud nezapojili do stávajícího systému vzdělávání v rámci nouzového stavu v ČR

 
Upozorňujeme, že Vaše děti nemají prázdniny a mají povinost se vzdělávat dle materiálů připravených svými učiteli do jednotlivých předmětů, součástí je hodnocení zadávaných úkolů. 
Prosím, kontaktujte své třídní učitele.
František Felner, ZŠ a MŠ Hanušovice

Informace

Pro rodiče, kteří žádají o ošetřovné při péči o dítě do 13 let z důvodu uzavření školského zařízení sdělí 

na email: zs.hanusovice@seznam.cz - jméno, příjmení dítěte a zákonného zástupce.

Formulář jim zpět vyplněný a podepsaný odešleme.

Zákaz vstupu do areálu školy

Pro rodiče a veřejnost.
 
V případě potřeby pište na email:
 

zs.hanusovice@seznam.cz

Vážení rodiče, žáci,

Jak jistě víte, tak na základě nařízení vlády jsou od středy 11. 3. 2020 uzavřeny všechny střední a základní školy (mateřské školy a jesle jsou zatím v provozu). Toto opatření se týká samozřejmě i naší základní školy v Hanušovicích.

 

Kde bude učivo k dispozici?

Informace o učivu budou pro žáky k dispozici na dnešní 11.3. standardními komunikačními kanály – sms, e-mail, i-škola. Nyní už je spušten odkaz v horní části stránek s informacemi o učivu podle rozvrhu od 12.3.2020.

 

Jak je to s obědy?

Po dobu uzavírky školy mají všichni žáci automaticky odhlášené obědy.

 

Kde získat formulář - žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření školského zařízení?

V kanceláři školy ve dnech:

středa 11.3.2020, čtvrtek 12.3.2020 - od 8.00 hod. do 12.00 hod., 

pátek 13.3.2020 - od 7.00 do 10.00 hod.

 

Tělocvična bude až do odvolání uzavřena pro jakoukoliv sportovní aktivitu.

 

Na stránkách školy budeme postupně doplňovat aktuální informace k učivu a organizaci. 

Prosím sledujte naše stránky.

 

ZŠ a MŠ Hanušovice

 

 

Na stránkách školy budeme postupně doplňovat také všechny aktuální informace. 

Informace pro rodiče

v rámci aktuální situace ohledně šíření respiračních onemocnění Vás chci informovat o krocích, které jsme učinili ve škole.

Provedli jsme a provádíme průběžné poučení žáků o základních hygienických návycích a zodpovědném chování vůči okolí.

Provádíme běžné úklidové práce s větším důrazem na čištění dotykových ploch - splachovače, vypínače světel, páky vodovodních baterií, čištění počítačových klávesnic, kliky dveří, čištění ploch žákovských lavic. 

Aby tato opatření byla účinná, tak Vás Tímto žádám o spolupráci při osvětě ohledně dodržování základních hygienických návyků.

Prosíme také o pečlivé zvážování zdravotního stavu vašich dětí. V případě zhoršení jejich zdravotního stavu, nechte děti raději doma.

Dále uvádíme odkazy na oficiální zdroje se kterými pracujeme:

Jak snížit riziko nakažení

Co dělat pokud cestujeme

10 zásad hygieny - doporučení lékárníků

Informace MZV-ČR

Informace MZCR

Informace k cestování - olomouckého kraje

František Felner, ZŠ a MŠ Hanušovice

Název:

Základní škola a Mateřská škola Hanušovice,
okres Šumperk

Právní forma:

Příspěvková organizace

Adresa:

Hlavní 145, 788 33 Hanušovice

IČO:

603 41 807

Statutární zástupce:

Ing. František Felner

Zřizovatel:

Město Hanušovice

Adresa zřizovatele:

Hlavní 92, 788 33 Hanušovice

IČO zřizovatele:

003 02 546