Provozní doba kanceláře školní jídelny:

6:30- 8:30 hod. a 10:50 – 13:20 hod.

V průběhu prázdnin a ředitelského volna:

6:30- 8:30 hod. a 10:50 – 12:00 hod.


Výdej obědů:

pro cizí strávníky od 10:50 - 11:30 hod.

pro žáky a zaměstnance ZŠ od 11:30 - 13:20 hod.

v průběhu prázdnin a ředitelského volna 10:50 - 12:15 hod.