Vážení rodiče, 
dovolte, abychom Vás seznámili s aktualizací vnitřního řádu ŠJ, která platí od 1. 9. 2017. Tento dokument je k nahlédnutí v kanceláři ŠJ a na webových stránkách školy www.zshanusovice.cz.
Jsou přidány body:
17. Vztahy žáků a zákonných zástupců se  zaměstnanci ŠJ
18. Podmínky zacházení s majetkem školy ze strany žáků
19. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků
 
ZŠ a MŠ Hanušovice
Vážení rodiče, 
dovolte, abychom Vás seznámili s aktualizací vnitřního řádu ŠJ, která platí od 1. 9. 2017. Tento dokument je k nahlédnutí v kanceláři ŠJ a na webových stránkách školy www.zshanusovice.cz - níže.
Jsou přidány body:
17. Vztahy žáků a zákonných zástupců se  zaměstnanci ŠJ
18. Podmínky zacházení s majetkem školy ze strany žáků
19. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků
 

ZŠ a MŠ Hanušovice