Kroužek fyziky

Na základní škole v Hanušovicích již řadu let vede kroužek debrujárů - tedy nadšenců fyziky - paní učitelka V. Vasilová. Každoročně se tito žáci účastní celostátní soutěže debrujárů. Děti zde řeší problémové úlohy, vyhledávají odborné informace na internetu, vše dokumentují a pak již jen čekají na výsledky. A že jsou dobré, o tom svědčí i to, že tito mladí debrujáři již dvakrát postoupili do celostátního kola soutěže a i zde si vedli velmi dobře. Kroužek i v tomto roce na naší škole stále pracuje.

V tomto školním roce zahájil svou činnost i další podobný kroužek – kroužek fyziky. Jak k tomu došlo? V červnu 2012 byla hanušovická škola vybrána jako jedna z 25 škol v ČR, kterým bylo nabídnuto, aby se zapojily do projektu s názvem Materiály pro nové tisíciletí MAT 21. Jde o projekt popularizace vědy a výzkumu. Tento je zaměřen na tři vědeckovýzkumné oblasti - oblast termojaderné fúze, oblast výzkumu kosmu a materiálového výzkumu. Autoři projektu chtějí zábavnou formou žákům přiblížit tyto oblasti a docílit zvýšení atraktivity vědy a výzkumu. Podmínkou bylo založení nového kroužku se zaměřením na problematiku fyziky. Zpočátku zájem o práci v tomto kroužku nebyl velký, ale jakmile se činnost v kroužku „rozjela“ a členové se začali chlubit pokusy, které si vyzkoušeli, začali přibývat noví zájemci. Kroužek začal pracovat v říjnu 2012 a dnes do něj pravidelně dochází 16 žáků.

Členové kroužku získají od projektu řadu výhod – budou se účastnit dnů otevřených dveří ve vědeckých ústavech, prohlédnou si hvězdárnu v Praze na Petříně, budou se účastnit přednášek , které povedou vedoucí projektu – společnost Vítkovice – výzkum a vývoj, Ústav fyziky plazmatu a Česká kosmická kancelář.