Exkurze

 

Únor 2013 - jsme již byli na prohlídce Štefánikovy hvězdárny v Praze na Petříně. Zde jsme si vyslechli zajímavý výklad o tom, jak pracují i tráví volný čas kosmonauti na vesmírné stanici, vyzkoušeli i jsme si hvězdářské dalekohledy a poté jsme navštívili nejznámější pražské památky.

 

7. 6. 2013 jsme jeli na exkurzi do Výzkumného ústavu plazmatu v Praze. Zde se vědci snaží „ovládnout“ termojadernou fúzi a zajistit tak nový  - bezpečný a nenáročný na palivo – způsob výroby elektrické energie.  Měli jsme možnost shlédnout vědecké pracoviště a „reaktor“ – TOKAMAK. Šest zemí světa – společně s ČR – se účastní stavby tohoto zařízení ve Francii -  zde se bude ověřovat jeho účinnost.  Díky této naší návštěvě jsme se dostali na unikátní pracoviště a byli jsme seznámeni s novými technologiemi, o nichž má jen málokdo z nás představu.