Schůzky ve šk. roce 2014-15

 

Činnost kroužku fyziky v říjnu 2014

      Ve školním roce 2014/2015 opět začal pracovat kroužek fyziky. Do kroužku se letos přihlásili většinou chlapci ze 7. ročníku, ale i 2 hoši ze třídy VI. A. Chlapci se těšili, že si v kroužku vyzkoušejí řadu pokusů, na které v hodinách fyziky není vždy čas, a jistě nejsou zklamaní. Na prvních schůzkách v měsíci říjnu 2014 jsme si pohráli s atmosférickým a hydrostatickým tlakem. Vyzkoušeli jsme si naplnit kelímek od jogurtu vodou, přiložit na něj list papíru a obrátit vzhůru dnem – a voda nevyteče!  Jak je to možné? Okolní tlak vzduchu je větší než tlak vody v kelímku!

     Nebo si vezměte PET lahev, vložte do hrdla nafukovací balónek a zkuste jej nafouknout? Jde to ztěžka? Zkuste udělat to samé, ale do hrdla lahve vsuňte brčko: A tentokrát balónek nafouknete raz dva. Jistě víte, proč k tomu došlo! Zase za to může tlak vzduchu, který je v lahvi.

     Nebo odřízněte polovinu PET lahve, na hrdlo navlékněte balónek a tuto uříznutou lahev postavte do mísy s horkou vodou. Balónek se velice rychle nafoukne!

     Udělejte si legraci z kamaráda. PET lahev několikrát probodněte v dolní třetině. Lahev naplňte vodou a pevně zavřete víčkem. Poté poproste kamaráda, aby vám lahev otevřel. Najednou bude z otvorů tryskat voda! Proč se tak stalo? Opět za to může tlak vody a vzduchu!

    Také jsme si pohráli s robotem z robotické stavebnice a s plazmovou koulí.

 FOTO:

Činnost kroužku fyziky v listopadu 2014

I v listopadu jsme si vyzkoušeli řadu pokusů s atmosférickým a hydrostatickým tlakem. Můžete si některé pokusy vyzkoušet i vy sami doma. Naplňte PET lahev vodou, na hrdlo přiložte sítko na čaj a lahev obraťte vzhůru dnem. Voda nevyteče! (Stejně tak, když přiložíte místo sítka cedník na nudle) Proč? Tlak okolního vzduchu je větší než tlak vody.

Velmi oblíbený je pokus s podvodní pumpou: Do skleněné misky nalijte trochu vody (je lépe ji obarvit). Doprostřed postavte svíčku a zapalte ji. Přes svíčku překlopte sklenici. Až svíčka zhasne a spotřebuje kyslík ve sklenici, vznikne zde podtlak a do sklenice bude natlačena voda z misky.

Pěkný je také pokus na principu zavařování. Potřebujeme 2 stejné zavařovací sklenice. Vystřihneme si z papíru 2 kroužky velikosti hrdla sklenice. Kroužky namočíme do vody a přitiskneme na hrdlo. Do jedné sklenice postavíme zapálenou svíčku, přiložíme druhou sklenici a snažíme se sklenice k sobě co nejtěsněji přitisknout. Po chvíli zkusíme zvedat horní sklenici. Pokud se pokus povedl, obě sklenice drží pohromadě. Tento pokus se velice pěkně několikrát podařil Matěji Šťastnému.

Dělali jsme i různé další pokusy – například se spojenými brčky jsme zkoušeli pít limonádu nebo jsme si vyzkoušeli, jakou máme kapacitu našich plic. Ale stále se nám líbí pokusy s plazmovou koulí a také zkoušíme programovat robota z robotické stavebnice.

FOTO:

Činnost kroužku fyziky v prosinci 2014

     V prosinci jsme si v kroužku nejprve pohráli s balónky. Znáte zákon akce a reakce? Na tomto principu pracují i naše balónky. Na tenký provázek jsme navlékli brčko, na něj jsme přilepili izolepou nafouknutý balónek. Tento jsme nezavazovali, ale jen přiskřípli kolíčkem na prádlo. Provázek jsme přivázali na židle umístěné přes celou šířku třídy. Takto jsme si připravili několik balónků a mohly závody začít. Komu dojede balónek nejdál?

     Také jsme si stále hráli s atmosférickým a hydrostatickým tlakem.  Na hrdla uříznutých PET lahví jsme navlékli balónky a tyto lahve jsme ponořili do horké vody. Balónek se za pár sekund nafoukne. Měli jsme i gumovou hadičkou spojené 2malé PET lahve a v jedné byla voda. Při zvednutí této lahve se do 2. lahve dostane tato voda, stoupne zde tlak vzduchu a balónek se nafoukne. V 1. lahvi je naopak podtlak a balónek je vtahován dovnitř.

     Vyzkoušeli jsme si, jakou máme kapacitu plic. Do malého kanystru naberte vodu, tento kanystr obraťte dnem vzhůru, ponořte do lavórku s vodou. Do kanystru vsuňte hadičku, zhluboka se nadechněte a všechen vzduch z plic vydechněte do hadičky. Kolik vody z kanystru vytlačíte, tolik jste ho měli v plicích!

    Velmi pěkný je pokus se svíčkovou houpačkou!

    Také se nám podařilo vyrobit sopku – soptila „lávu“ – ocet se sodou!

FOTO:

Činnost kroužku fyziky v lednu 2015

Co jsme dělali v kroužku fyziky v lednu?

Zase jsme si pohráli s robotem z robotické stavebnice. Máme dva odborníky, kteří chodili do kroužku v minulých letech – je to Peťa Kufel a Honza Schovajsa – a to jsou opravdu odborníci na programování našeho robotka. Tito chlapci se na každé schůzce starají o dvojici žáků z našeho kroužku, kteří zkoušejí naprogramovat různé funkce robota a pak nám přijdou ukázat, co všechno robota „naučili“.

Zkoušeli jsme i další pokusy – třeba spojené nádoby. Máme v kabinetě fyziky pomůcku – jsou to dvě skleněné koule spojené trubičkou. V soustavě je obarvená voda. Držíte-li v dlani jednu kouli, zahříváte ji a voda se přelévá – ačkoli je ve vodorovné poloze – do druhé koule.

Nebo si vyzkoušejte doma jednoduchý pokus – do sklenice s minerálkou vhoďte pár rozinek. Rozinky klesnou ke dnu, ale za chvíli stoupnou k hladině, aby se opět za chvíli potopily. A takto tancují rozinky i několik minut.  Proč? Jistě víte, že v minerálce je CO2 a ten má tančení rozinek na svědomí.

Ale pohráli jsme si i s hustotou. Zkoušeli jsme ponořit vejce do čisté vody, poté jsme vodu pořádně posolili a pozorovali jsme, co se stalo s vejcem. Opatrně jsme pak do slaného roztoku přilévali obarvenou čistou vodu a opět jsme mohli pozorovat zajímavý jev – vejce se vznášelo – slaná voda měla velkou hustotu – tedy vejce nespadlo ke dnu – jen „propadlo“ obarvenou vodou.

Velmi se líbil pokus s vlastní lávovou lampou. Rozmíchali jsme v trošce oleje různé potravinářské barvy, tyto jsme nakapali do vody. Kapky oleje zůstaly na hladině. Nasypali jsme tedy trochu soli – a barevné kapky spadly ke dnu. Zde se sůl rozpustila a opět barvičky stoupaly k hladině. Jedná se opět o hustotu kapalin.

FOTO:

Činnost kroužku fyziky v únoru 2015

V únoru jsme si v našem kroužku pohráli s elektřinou – v kabinetě fyziky jsme si půjčili různé součástky a sestavovali jsme jednoduchý elektrický obvod. Nejprve jsme opravdu použili jen jeden zdroj, jednu žárovku jako spotřebič a vodiče, ale pak jsme zapojovali několik spotřebičů, několik baterií, vypínače a velmi dobře jsme si pohráli.

Také jsme si vyzkoušeli pokusy s elektrováním. Přiložili jsme například zelektrované brčko ke zdi a ono na ní drželo. Nebo jsme zelektrovali nafouknutý balonek a tento jsme přitiskli ke stropu a on nespadl – také držel. Zkoušeli jsme i další pokusy, ale velmi se nám zdařil pokus nazvaný faraonovi hadi – podívejte se na pár fotografií!

FOTO:

 

Činnost kroužku fyziky v březnu 2015

V březnu jsme se vyřádili s pokusy s mikrovlnnou troubou. Vyzkoušeli jsme si například vložit do trouby 2 nafukovací balonky – jeden nafouknutý vzduchem, druhý naplněný troškou vody. Co myslíte, který z nich se začne v troubě nafukovat?  Ten, jenž je naplněný vodou – voda se začne ohřívat a vznikající pára balonek nafukuje.

Pěkný je i pokus s bonbony marsmallow. Vložili jsme je na talířku do trouby a bonbony začaly růst. Opět to způsobuje voda, která je v těchto sladkostech.

Také můžete vyzkoušet jiný pokus – do lahvičky od alpy nalejte trochu jaru s barvivem. Po zapnutí trouby začne z lahvičky pěnit „láva“.

Zajímavé jsou i pokusy se žárovkami umístěnými v mikrovlnné troubě nebo i prskavka, která se sama v troubě zapálí. Ale jak na to, to vám povíme, až navštívíte náš kroužek, neboť byste jinak mohli mamince zničit mikrovlnnou troubu a to by jistě nebyla ráda….

FOTO:

 

Činnost kroužku fyziky v dubnu 2015

V dubnu jsme vyzkoušeli působení CO2. Tento si snadno vyrobíte, nasypete-li do jakékoliv lahve s octem trochu jedlé sody nebo kypřícího prášku. Dojde k prudké reakci, při níž vznikne CO2.  Zkuste si takto vyrobený plyn nalít nad hořící svíčku. Plamen svíčky hned zhasne. Nebo zkuste do lahve s octem a sodou vložit hořící špejli. Tato opět ihned působením CO 2 zhasne. Velmi jednoduchý a efektní je pokus, kdy do lahve s octem vsypete trošku sody a rychle nasadíte na hrdlo lahve nafukovací balonek!

Vyzkoušeli jsme si i různé pokusy za pomoci svíček a jejich plamene. Zajímavé je například, když budete foukat brčkem mezi dvě blízko sebe postavené rozsvícené svíčky. Myslíte, že se plameny svíček budou oddalovat? Ne ne. Budou se k sobě přibližovat. Proč? Protože brčky vlastně „odfoukáváme“ vzduch, jenž je mezi svíčkami! Nebo víte, jak se dá zapálit svíčka ze vzdálenosti asi 3cm - tedy nemusíme se přiblížit s hořící sirkou ke knotu svíčky? Nejprve zapálíme svíčku obvyklým způsobem, pak ji zhasneme a ihned se přiblížíme zapálenou sirkou asi 3cm nad knot svíčky. Tato ihned vzplane. Horké páry, které jsou totiž nad před chvílí sfouknutou svíčkou, rychle chytnou.

Náš velký fyzik Matěj Šťastný nám opět předvedl svůj oblíbený pokus s pod tlakem na principu zavařování!

Také jsme si pohráli s magnety!

Podívejte se opět na několik fotografií z práce v kroužku!

FOTO:

Činnost kroužku fyziky v květnu 2015

V květnu jsme si vyrobili dělo z ruliček od toaletního papíru. Jestliže byste chtěli vědět, jak na to, zeptejte se našich členů kroužku. Přišli k nám na návštěvu i další žáci ze třídy 6.B a zalíbilo se jim u nás. Velmi se jim zalíbilo hlavně vyrobené dělo. Chvíli sice trvalo, než jsme se naučili s dělem pingpongové míčky vystřelovat, ale pak se to chlapcům dařilo. Různé pokusy – jak dostřelit co nejdále – vymýšlel hlavně Matěj Šťastný, ale ne vždy mu vyšly. Je ale třeba říci, že jeho nápady byly výborné. Všichni žáci byli touto „střelbou“ nadšeni!

Také jsme si vyzkoušeli vyrobit šumivý prášek na jazyk i vlastní „šampáňo“. Ale moc nám nechutnalo!

Znáte pojem povrchové napětí kapalin? Pokud ano, pak vám nabízíme další pokusy – do zcela naplněné sklenice s vodou pomalu házejte hřebíčky či mince – budete se divit, jak se hladina vody ve sklenici „vyboulí“. Nebo zkuste do talíře s vodou nasypat trošku majoránky a pak do středu talíře kápnout kapku jaru. Porušíte povrchové napětí vody a majoránka se rozletí k okraji talíře. To samé se stane, jestliže do talíře s vodou položíte nalámané sirky. Krásný pokus je, když do talíře s mlékem nasypete trošku potravinářského barviva a pak kápnete jar. Vznikne krásně barevný vír barev.

Velmi jsme se pobavili při pokusu s pepsi colou a bonbony mentos!

FOTO:

 

                                                                       Mgr. Anna Podgrabinská, vedoucí kroužku fyziky