Metodik prevence

 

Jana Winklerová

  

Konzultační hodin

 

pro žáky

Po - Pá

dle potřeby

pro rodiče

Po    

od 15,00 hod - nebo po telefonické domluvě  

ostatní dny po předchozí osobní či telefonické domluvě

tel.: 583 231 206 - kabinet METODIKA PREVENCE v přízemí

   

Našim  cílem je dosáhnout co  nejlepších vztahů ve školním prostředí, co nejlepší spolupráce, radostné prostředí, vzájemné akceptování. Tedy úkol nelehký.

Jak toho chceme dosáhnout - komunikací mezi třemi vrcholy  rovnostranného  trojúhelníku  Rodiči-učiteli-žáky, kteří jsou pilíři celkové atmosféry ve škole.

Čím se zabývám, které činnosti ve škole zajišťuji?

  • Připravuji školní preventivní program

  • Komunikuji s učiteli v oblasti primární prevence, případně vzniklého problému dávám podněty k možné nápravě

  • Pracuji a osobně komunikuji s žáky školy a zajišťuji pro ně vzdělávací akce v rámci školní realizace preventivního programu

  • Koordinuji osobně spolupráci pedagogických pracovníků a vedení školy při řešení výchovných problémů žáků  spadajících do oblasti sociálně patologických jevů
     

S čím se na mě můžete obrátit, co spadá do mé kompetence?

Minimálně preventivní program

Program proti šikanování

Plánované  vzdělávací akce

Desatero pro rodiče, aby snížili riziko, že jejich děti budou brát drogy

Informace o drogové problematice a šikaně

 


 

Jak mluvit s člověkem v krizi
Mají strach a obavy
Chraňte svůj domov