Plán vzdělávacích akcí

Komplexně primárně preventivní program bude realizován preventivními  interaktivními  bloky, jehož jednotlivé  programy budou zajišťovat organizace MěÚ Šumperk, Pedagogicko-psychologická poradna Šumperk, Pontis Šumperk, Poradna zdraví Šumperk, Středisko výchovné péče Dobrá vyhlídka, Program KPPŠ je zaměřený na rizikové chování a přispívá k prohloubení teoretických znalostí, rozšíření potřebných dovedností a kompetencí žáků, pomáhá jim pochopit souvislosti a dopady vlastního případného chování a jednání

Preventivní program je součástí Minimálního preventivního programu naší  školy.

5. ročník

Nízkoprahový klub pro děti a mládež-Pontis

"Učíme se odmítat„

 

6.ročník

Nízkoprahový klub pro děti a mládež –Pontis

"Sociální  sítě“

MěÚ  odbor soc. věcí  a právní ochrany a prevence

"Právo a děti“ - záškoláctví

Pedagogicko-psychologická poradna

"Klima v naší třídě" 

 

7. ročník

Poradna  zdraví

"Poruchy příjmu potravy"

 Nízkoprahový klub pro děti a mládež –Pontis

"Výchova k toleranci"

 

8.ročník

Nízkoprahový klub pro děti a mládež –Pontis

"Subkultura naší  společnosti"

SVP Dobrý vyhlídka

"Právo a Morálka“

 

9.ročník

Poradna zdraví

„Rizikové sexuální chování“