S čím se můžete obrátit

 

  • Nezdravé vztahy v kolektivu třídy a mezi žáky školy

  • Experimenty žáků s návykovými látkami

  • Vandalismus, krádeže, ničení osobních věcí žáků ve škole

  • Šikana - fyzické a psychické ubližování a napadání žáků ve škole (zajímavé informace pro rodiče o šikaně, dopis rodičům - program proti šikaně)

  • Projevy rasové a menšinové intolerance a další problémy ovlivňující vzdělávání a výchovu dětí

  • Závislosti na PC, internetu a on-line hrách (infromace)