Šikana

 

Vážení rodiče,

bohužel i na naší škole se vyskytují případy šikanování, proto musíme být společně připraveni zachytit případné ubližování VAŠIM DĚTEM  hned v počátku účinně takové bezpráví zastavit

„NENECH SI UBLIŽOVAT!“

Jeho důležitou součástí je spolupráce pedagogů s rodiči. Prosíme Vás proto i o pomoc. Pokud byste měli podezření či dokonce jistotu, že je vašemu dítěti ubližováno, bezprostředně se obraťte na třídního učitele nebo vedení školy případně na metodičku prevence. Vaše informace se budou brát velmi vážně a situaci urychleně vyřešíme.

Mluvíte s dětmi o jejich problémech, nebo o návykových látkách? V případě závažně problémové situace v této oblasti rizikového chování se také můžete obrátit o pomoc.

Připravujeme pro Vás více informací a besedy. Sdělte nám prosím, zda byste měli zájem a které téma by Vás zajímalo.

 

Děkujeme za podporu

 

Jana Winklerová                    Ing.František Felner
metodik prevence   ředitel školy

                                

Informace o šikaně