Schůzka 8.2.2013

11.02.2013 14:28

Dnes jsme se opět zabývali pokusy s problematikou atmosférického tlaku a tlaku vody, ale i zákonem akce a reakce. Vyrobili jsme si minifontánu ze sklenice uzavřené víčkem, jímž bylo prostrčené brčko. Ve sklenici bylo trochu vody. Když žák prudce foukl do brčka a rychle ustoupil, z brčka vytryskl gejzír vody.

Do větší lahve uzavřené víčkem, jímž procházelo brčko, jsme postavili malou skleničku. V této byla obarvená voda a také tato sklenice byla uzavřena víčkem s brčkem. Když jsme silně vysávali vzduch z velké sklenice, vznikl zde podtlak a obarvená voda tryskala z malé lahvičky.

Z pingpongového míčku a brček jsme si vyzkoušeli práci jednoduché turbíny. Tentýž princip jsme viděli i u rotující PET lahve, do níž byly prostrčena 2 brčka s kolínky – jakmile se nádoba naplnila vodou, začala voda brčky unikat a lahev začala rotovat.

Vyzkoušeli jsme si i pokus s těžištěm a prohlédli jsme si i různé klamné obrazce.