Adopce na dálku

27.11.2013 07:39

Vážení rodiče, hanušovičtí spoluobčané,

v roce 2008 se ZŠ a MŠ Hanušovice zapojila do projektu „Adopce na dálku“, jehož cílem je podporovat vzdělání dětí z chudých částí světa, a tím jim zajistit lepší start do života a zlepšení jejich životních podmínek v dospělosti. Těmto dětem je posílána finanční částka, která kryje jejich náklady na vzdělání a nezbytné školní pomůcky.

Naše škola adoptovala v rámci tohoto projektu dvě dívky z Guiney. Obě děvčata, Mariami Camari a Aissatou Kouroumi, pocházejí z chudých rodin žijících ve slumech, a právě dosažení základního vzdělání, což je ovládání trivia (číst, psát a počítat), jim umožní dostat se nahoru a zlepší jim to vyhlídky na slušnější život.

Od okamžiku, kdy jsme nad dívkami převzali patronát, nám organizace zajišťující tento projekt posílá o děvčatech zprávy, můžeme si na internetu prohlížet jejich aktuální fotografie a zhlédnout jejich vysvědčení. Naše děti v loňském roce napsaly oběma děvčatům dopisy a ta nám na ně odpověděla.

Projekt na naší škole běží již pátým rokem. V letošním roce jsme se rozhodli věnovat tomuto projektu adventní období. Děti budou se svými vyučujícími diskutovat a problémech chudých dětí v různých částech světa, zhlédnou film o životě v rovníkové Africe a je pro ně připravena spousta dalších aktivit. Vás bychom chtěli poprosit, abyste na naši snahu navázali rozhovorem o tomto tématu se svými dětmi doma a pomohli příspěvkem jakékoliv částky k tomu, aby obě naše adoptované „Hanušovačky“ mohly dále navštěvovat školu a splnit si své sny.

ZŠ a MŠ Hanušovice