Afrika

10.04.2012 05:07

Dne 11. listopadu 2011 se naše třida 7. A + 7. B zúčastnila zeměpisné přednášky „Afrika“, která se konala na Střední odborné škole v Šumperku (SOŠ Šumperk).

Z Hanušovic jsme odjížděli z vlakového nádraží před 9. hodinou a kolem půl 10 jsme byli v Šumperku. Sotva jsme vystoupili z vlaku, vydali jsme se směrem Střední odborná škola zemědělská Šumperk. Přednáška začínala až v 11. hod. a tak nám naši páni učitelé Rajnoha a Zerzáň dali krátký rozchod po městě.

Hned po té, co jsme dorazili ke střední odborné škole, si nás vyzvedly 2 studentky, které byly převlečené do „afrického oděvu“ a rozdělily si nás na 2 skupinky. S každou skupinkou byl jeden z učitelů a průvodce (student 3. ročníku).

Tímto rozdělením tedy přednáška začala. Organizovali ji studenti 3. ročníku v rámci projektu Afrika, který SOŠ uskutečnila v rámci dne otevřených dveří. Ze začátku byl ve škole menší zmatek, protože se přednášky zúčastnilo více škol, každou pouštěli po určitých časových intervalech, ale nakonec se vše zvládlo. Každá skupina se přesouvala se svým učitelem a průvodcem po škole zvlášť. Chodilo se do různých učeben, do tělocvičny, po venkovním prostoru, na chodbách atd.. Celá škola byla vyzdobená ve stylu Afriky a na každém prostoru se odehrával jiný děj. Někde jsme mohli zhlédnout a také se naučit „africký tanec“, jinde jsme zase mohli ochutnat „africké speciality“. Mohli jsme si také vyzkoušet v rámci afrického lovu střílet z opravdového luku. V některých učebnách jsme se dozvěděli vše možné o Africe, např. hustotu zalidnění, rostlinstvo a živočišstvo, průmysl, geografická poloha apod.. Dokonce jsme si ověřovali naše znalosti o Africe testem, který pro nás organizátoři projektu připravili. Shlédli jsme také okolí střední odborné školy, např. bažantnici, botanickou zahradu, venkovní učebnu aj..

Když přednáška skončila, někteří z nás měli potvrzené lístečky od rodičů, že mohou zůstat v Šumperku a ti ostatní se vrátili v mrazivém dni autobusem domů. Myslím, že tato akce splnila svůj účel, většině z nás se přednáška o Africe líbila a příjemně nám zpestřila výuku zeměpisu v sedmém ročníku.

Chtěla bych poděkovat pánům učitelům Rajnohovi a Zerzáňovi za doprovod nás žáků na tuto akci a všichni věříme, že se ještě podobných přednášek do budoucna zúčastníme.

Za sedmé ročníky Lenka Jarošová, 7. A