ASERTIVITA – ZPŮSOB CHOVÁNÍ A JEDNÁNÍ ANEB JAK SE PŘIMĚŘENĚ PROSAZOVAT

02.06.2013 16:40

 

 

Aktivita 01 – konkrétní práce se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami zapojenými do projektu školy: „Na správné cestě“ byla uskutečněna na základě podpory vedení školy a souhlasu rodičů v pondělí 27. 5. 2013 na naší Základní škole a Mateřské škole v Hanušovicích. více