Atletický čtyřboj - okresní finále Šumperk

26.09.2016 10:37

    Dne 22. 9. 2016 se naši vybraní žáci druhého stupně zúčastnili okresního finále v atletickém čtyřboji na Tyršově stadiónu v Šumperku.  Všechny zúčastněné školy měřily mezi s sebou síly v těchto atletických disciplínách:

- Sprinterský běh z nízkého startu na 60 m.

- Vytrvalostní běhy na 600, 800 a 1000 m.

- Skok daleký a skok vysoký.

- Hod míčkem a vrh koulí.

   Zúčastnění žáci daných škol byli rozděleni do 4 kategorií:

1. Mladší žákyně (6. - 7. třída)

- disciplíny: běh na 60 m a 600 m, skok daleký, skok vysoký, hod míčkem.

2. Mladší žáci (6. - 7. třída)

- disciplíny: běh na 60 m a 800 m, skok daleký, skok vysoký, hod míčkem.

3. Starší žákyně (8. - 9. třída)
- disciplíny: běh na 60 m a 800 m, skok daleký, skok vysoký, hod míčkem, vrh koulí.

4. Starší žáci (8. - 9. třída)
- disciplíny: běh na 60 m a 1000 m, skok daleký, skok vysoký, hod míčkem, vrh koulí.

    Žáci museli v daných kategoriích ukázat svoji všestrannou stránku. V mladších kategoriích žáci absolvovali všechny disciplíny, jen skoky se museli předem rozdělit. Ve starších kategoriích si žáci kromě skoků museli rozdělit i hod míčkem a vrh koulí. V každé kategorii mohlo za jednu školu startovat družstvo s pěti členy. Celkově se okresního finále v atletickém čtyřboji zúčastnilo
v každé kategorii16 škol.

    Naše škola se těchto závodů pravidelně zúčastňuje. Žáci naší školy se v hodinách tělesné výchovy učí techniky výše uvedených atletických disciplín, které si pak ověřují i po fyzické stránce. Žáci s nejlepšími výsledky se poté zúčastňují závodů, aby si jednotlivé disciplíny vyzkoušeli v závodním prostředí na oficiálním atletickém sportovišti.

    V žádném případě se naši žáci, kteří reprezentují naší školu na okresní úrovni, nemohou srovnávat s atlety, kteří výše uvedené disciplíny min. 2 x týdně trénují v rámci atletického klubu v Šumperku.

    Výsledky jednotlivých kategorií:

- mladší žákyně 5. místo z 18 škol

- mladší žáci 13. místo ze 17 škol

- starší žákyně 12. místo ze 16 škol

- starší žáci 14. místo ze 16 škol

Naši závodníci:

Mladší kategorie (6. - 7. třída)

Kreifová A., Svorová M., Topolanová S., Malasková A., Pavlínová K. (všechny 7. B), Kupčík V., Koláček J., Pokuta E. (všichni 7. A), Svoboda D., Vrzal V. (oba 7. B)

Starší kategorie (8. - 9. třída)

Jánová D., Morongová M., (obě 9. A), Fluxová B., Sklenářová T., Kremličková N. (všechny 8. A), Marinov J., Bratina D., Čunta M. (všichni 8. A), Pavlín P., Pavlů J. (oba 9. A)


Mgr. Tomáš Rajnoha

Foto: