Exkurze do planetária v Hradci Králové

10.04.2012 05:08

V pondělí 5.12. se žáci páté třídy vydali do Hradce Králové, aby navštívili místní planetárium a dozvěděli se něco bližšího o Sluneční soustavě, o které se momentálně učí v přírodovědě. V planetáriu se děti seznámily se základními pohyby v našem blízkém vesmíru. Mohli si uvědomit, proč se nám střídá den a noc a proč máme různá roční období. Během exkurze si také děti mohly prohlédnout, co je možné vidět na noční obloze, jaká známá souhvězdí jdou vidět a kde je máme hledat. Všem se návštěva moc líbila a cestou domů živě diskutovali o nových zážitcích.

Cestou zpět jsme se stavili v Králikách v dělostřelecké pevnosti Hůrka, která byla ve 30. letech 20. století součástí těžkého opevnění naší hranice. Pro všechna byl velkým zážitkem cesta 750 m dlouhou podzemní chodbou, kdy jsme se pohybovali i 52 m pod povrchem. Druhý den o neobvyklém zážitku žáci hovořili v hodině vlastivědy, v rámci které budou téma první republiky v nejbližší době probírat.

PJ