Beseda se starostou města Hanušovic

06.05.2019 18:06

V rámci vyučovacího předmětu občanské výchovy – tematického celku: „Já jako občan obce“ se uskutečnila v pátek 26. dubna 2019 v Kulturním domě v Hanušovicích pro žáky 8. a 9. ročníku naší základní školy v dopoledních hodinách beseda se starostou města Hanušovicpanem Markem Kostkou.

Toto setkání bylo zahájeno přivítáním pana starosty a následným předáním slova. Pan Marek Kostka názorně seznámil žáky školy s projektem rozvoje města Hanušovic na další období. K lepší představivosti přispěla i vizualizace celého zpracovaného návrhu. Začátek výkladu směřoval ke staré mapě s původní zástavbou, kde byly rozkresleny hlavní budovy. Dominantou města zůstává řeka, která protéká téměř celým městem.

Pan starosta hovořil o využití zakoupeného H – parku, prostranství bývalého textilního závodu Moravolen (Nobleslen), „jižního města“ - Holba, bývalého Depa, vylepšení nádražního prostoru s multifunkčním centrem a vytvoření chybějícího náměstí – „Hanušovického Václaváku.“ Při svém výkladu zmínil silné a slabé stránky, zlepšení dopravní dostupnosti, zvýšení počtu parkovacích míst, zeleně, odpočinkových a setkávacích zón.

Zajímavá a poučná beseda byla zpestřena dotazy přítomných žáků.

Chtěla bych touto cestou poděkovat panu Marku Kostkovi, starostovi města, za čas, který věnoval žákům naší školy.

Přejeme mu mnoho úspěchů při realizaci předložených návrhů v našem městě, kde chceme žít.

 

                                                                                                                       PaedDr. Vladimíra Žídková

   vyučující občanské výchovy