Besídka ke Dni matek ve 2.B

19.05.2019 16:00

V úterý 7. května v odpoledních hodinách oslavili ve škole druháci se svými maminkami Den matek, který letos připadal na neděli 12. 5. Maminky přišly na tuto oslavu úplně všechny, čímž udělaly svým dětem ohromnou radost. Děti si pro své maminky připravily krátký program v podobě písniček, básniček a minimuzikálu "o Koblížkovi". Aby se maminky mohly vystoupení také zúčastnit, byly zapojeny do vystoupení pantomimy a hry "kufr". Všechny děti se snažily, a i když je občas přemohla tréma a musely v paměti hledat text, bouřlivý potlesk na konci programu jim byl odměnou a poděkováním. Na závěr dostaly maminky od svých dětí drobné dárky a společně se vydaly domů. Všem se akce moc líbila a já bych chtěla touto cestou poděkovat jak dětem, které se moc snažily, tak maminkám za velkou podporu a hojnou účast.

 

HJ