Cesta do školy

14.04.2019 19:14

  Projekt „Cesta do školy“ určený dětem předškolního věku probíhá na naší škole již (třetím) rokem. Hlavní myšlenkou tohoto projektu je nenásilně přiblížit dětem školní prostředí a zbavit je tak strachu z nástupu do první třídy.

  Jedná se o několik hodin, které děti tráví ve škole pod vedením pedagogů. Během těchto hodin mají možnost se seznámit s prostředím školy, či budoucí kmenové třídy. Získat návyky a poznatky, které jim budou pomocí nejen při zápisu do první třídy, ale i v dalším prvopočátečním vzdělávání.  Přesněji mohou si vyzkoušet různá cvičení zaměřená na grafomotoriku, zrakovou paměť, pozornost, základní pojem počtu, soustředit se a i zvládat jednoduchá pravidla při pohybových hrách. 

  Pedagogům tyto hodiny zase slouží ke sledování projevů dětí během aktivit a na tomto základě mohou v předstihu popř. doporučit vhodná vyšetření či odklad školní docházky.

AJ