Charitativní maraton

07.06.2015 15:01

Naše škola již 8 let podporuje vzdělání dvou dívek z Afriky v rámci projektu "Adopce na dálku". Stěžejní část podpory spočívá ve financování jejich vzdělávání a platba za jejich školní uniformy a jiné pomůcky. Kyždý rok naše škola řeší, jakým způsobem tyto peníze zajistit a proto jsme se letos, po inspiraci projekty, které proběhly minulý rok v Šumperku, uspořádat charitativní maraton. 

Tato akce na naší škole proběhla v pátek 29. 5. a jejím cílem bylo uběhnout celou vzdálenost maratonského běhu 42,195 km formou štafety rozdělené na 135 metrů dlouhé úseky odpovídající našemo školnímu hřišti. Za každé kolečko jsme vybírali minimální částku 20,- Kč. Cíl se nám nakonec s pomocí dětí z celé školy, které běh nepodcenily a pro zpestření se na něj oblékly spolu s třídními učiteli do kostýmů, a také široké veřejnosti během odpolední akce splnit podařilo, dokonce jsme vzdálenost o více jak 10 km překonali. Celková vybraná částka byla lehce přes devět tisíc korun, a tak můžeme naše "adoptované" dívky podporovat v jejich vzdélání a s tím spojenou šancí na lepší život, i v dalším roce.

Velký dík patří všem, kteří na dobrou věc přispěli, nejenom žákům naší školy a jejich rodičům, ale také zaměstatncům městského úřadu, jejichž příspěvky pro nás vybrala paní Pospíchalová a ostatním občanům Hanušovic z řad veřejnosti.

 

PJ