Čtvrťáci na DH v Mohlenici

04.05.2013 12:42

 

Ve čtvrtek 2.5. se žáci čtvrtých tříd zúčastnili tradičního výcviku na DH v Mohelnici, kde završili své celoroční snažení v Dopravní výchově a  absolvovali závěrečné zkoušky. Děti musely splnit předepsané testy, ve kterých byly dotazovány na problematiku pravidel silničního provozu, na povinné vybavení a na další věci, které se týkají pohybu na pozemních komunikacích. Potom musely na dopravním hřišti absolvovat „zkušební jízdy“, kdy pod bedlivým dohledem instruktorů absolvovaly v bezpečných podmínkách různé dopravní situace. Takřka všichni byli úspěšní a mohly v pátek ve škole obdržet průkaz cyklisty. Důležitější než samotný průkaz je ale skutečnost, že děti byly seznámeny s pravidly silničního provozu a všichni věříme, že jim to pomůže při orientaci na silnici a budeme tak předcházet potencionálním nepříjemnostem.