Den policistou

06.10.2014 05:53

V úterý 30. září 2014 se uskutečnila na Územním odboru Policie ČR v Šumperku ve spolupráci se Střediskem volného času a zařízením pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris Šumperk již tradiční - prezentačně - soutěžní aktivita: „Den policistou.“ Naši Základní školu a Mateřskou školu v Hanušovicích reprezentovalo tříčlenné družstvo žáků 9. třídy ve složení Tereza Cholevová - 9.A, Radek Fibich - 9. A a Jakub Šťastný - 9. A.

Žáci soutěžili v zastavování vozidel dle pokynů dopravní policie, snímali otisky prstů, stříleli ze vzduchovky, podrobili se náročnému fyzickému i znalostnímu testu. Žákům byla představena práce Policie ČR. Následovala ukázka výcviku psů. Děti si vyslechly zajímavou přednášku z trestního práva, která přispěla ke zvýšení jejich právního vědomí. Účastníci akce navštívili kriminalistické pracoviště, laserovou střelnici, tělocvičnu, obvodní oddělení, pracoviště služební kynologie, atd. Soutěž probíhala formou testů.

Den policistou patřil k vydařené akci, která si získala oblibu u všech zúčastněných.  Účastníci akce byli odměněni hodnotnými cenami.

 

 

PaedDr. Vladimíra Žídková,

výchovná poradkyně školy