Den policistou

29.09.2019 13:27

Ve čtvrtek 19. září 2019 se uskutečnila na Územním odboru Policie České republiky v Šumperku ve spolupráci s Vilou Doris v Šumperku již tradiční – prezentačně-soutěžní aktivita: „Den policistou.“ Naši Základní školu v Hanušovicích reprezentovalo tříčlenné družstvo žáků 8. tříd ve složení Markéta Marešová, VIII. A, Aneta Pavlínová, VIII. A a Tereza Svobodová, VIII. B, kteří získali v silném konkurenčním boji s ostatními základními školami pěkné 5. místo. Na třetí místo chyběly děvčatům pouhé 2 body. Žákyně Tereza Svobodová byla 3. nejlepší ze všech ve střelbě ze vzduchovky.

Žákyně soutěžily v zastavování vozidel dle pokynů dopravní policie, snímaly otisky prstů, střílely ze vzduchovky, podrobily se náročnému fyzickému i znalostnímu testu. Byla jim představena práce Policie ČR. Následovala ukázka výcviku psů. Děti si vyslechly zajímavou přednášku z trestního práva, která přispěla ke zvýšení jejich právního vědomí. Navštívily kriminalistické pracoviště, obvodní oddělení, pracoviště služební kynologie atd. Plnily celou řadu úkolů na jednotlivých stanovištích. Soutěž probíhala i formou připravených písemných testů.

Den policistou patřil k vydařené akci, která si získala oblibu u všech zúčastněných. Nejlepší soutěžící byli odměněni hodnotnými cenami, které převzali z rukou plukovníka Mgr. Libora Giesela, vedoucího Územního odboru Policie ČR v Šumperku. Děvčata si pochutnala na dobrém obědě, bagetě, horalce, jablku i osvěžujícím nápoji. Přestože bylo chladné počasí, na dobré náladě to nikomu neubralo.

 Děkuji děvčatům za vzornou reprezentaci školy na této akci v rámci základních škol v našem regionu.

 

 

PaedDr. Vladimíra Žídková,

výchovná poradkyně školy