Den policistou

26.09.2018 10:20

Ve čtvrtek 20. září 2018 se uskutečnila na Územním odboru Policie ČR v Šumperku  již tradiční - prezentačně soutěžní aktivita: „Den policistou.“ Naši Základní školu a Mateřskou školu v Hanušovicích reprezentovalo tříčlenné družstvo žáků 8. tříd ve složení Jakub Novák - 8. A, Zuzana Šebíková - 8. A a Jan Nejedlý - 8. B, kteří získali v silném konkurenčním boji s ostatními základními školami krásné 3. místo.

Žáci soutěžili v zastavování vozidel dle pokynů dopravní policie, snímali otisky prstů, stříleli z malorážky, podrobili se náročnému fyzickému i znalostnímu testu. Žákům byla představena práce Policie ČR. Následovala ukázka výcviku psů. Děti si vyslechly zajímavou přednášku z trestního práva, která přispěla ke zvýšení jejich právního vědomí. Účastníci akce navštívili kriminalistické pracoviště, laserovou střelnici, tělocvičnu, obvodní oddělení, pracoviště služební kynologie atd. Soutěž probíhala i formou připravených písemných testů.

Den policistou patřil k vydařené akci, která si získala oblibu u všech zúčastněných. Nejlepší soutěžící byli odměněni hodnotnými cenami. Žáci si pochutnali na skvělé pizze, bagetě i horalce. K dobré náladě přispělo i nádherné počasí doprovázené letními teplotami.

 

 

PaedDr. Vladimíra Žídková,

výchovná poradkyně školy