Den v areálu věznice Mírov

28.10.2013 11:26

    Ve dnech 15. a 17. října 2013 se vybraní žáci 9. tříd společně s vyučujícími občanské výchovy v 9. ročnících zúčastnili akce „Den na Mírově“. V rámci tohoto projektu byli zúčastnění seznámeni s vězeňstvím v České republice, s historií a současností Věznice Mírov. Jedná se o věznici se zvýšenou ostrahou a svůj trest si za jejími mřížemi odsluhují také doživotně odsouzení vězni.

    Po příjezdu jsme byli přivítáni příslušnými pracovníky věznice. Nejprve jsme zhlédli téměř 30 minutový dokument, který vyprávěl o historii a současnosti hradu a věznice Mírov. Poté jsme byli rozdělení do tří skupin. Ke každé skupince byl přidělen pověřený pracovník, který příslušnou skupinu provázel různými částmi věznice Mírov. Před vstupem do hlavního areálu věznice jsme museli všichni projít přísnými bezpečnostními kontrolami.

    V jednotlivých sekcích jsme se dozvěděli o druzích trestů, rozdělení odsouzených do tří skupin (tzv. A, B a C), výchově vězňů, zbraních a dalšího zásahového vybavení dozorců, úloze služebních psů apod. Zásahové oblečení a zbraně jsme si mohli osobně vyzkoušet.

    Viděli jsme, jak vypadá vězeňská cela a jak se jednotliví vězni do cel začleňují. Dále jsme si prohlédli hradby se strážemi na strážních věžích, vstoupili do soudní a společenské místnosti. Byli jsme také seznámeni s aktivitami vězňů pracujících v kovovýrobě pro závod Siemens a ve výrobě nábytku na zakázku a aktivitami vězňů ve volném čase. Zavítali jsme také do historického kostela, který již v dnešní době není přístupný obyvatelům obce Mírov, ale pouze zaměstnancům a odsouzeným vězňům z Mírova.

    V průběhu prohlídky směřovaly samozřejmě také dotazy žáků ke známé kauze asi nejslavnějšího doživotně odsouzeného vězně Jiřího Kajínka. Průvodce nám ochotně ukázal, ze kterého okna Kajínek utekl a jakým způsobem se dostal přes hradby apod.

    Na závěr jsme si prohlédli autopark se služebními vozidly, ve kterých se eskortují odsouzení vězni.

    Exkurze se všem zúčastněným velice líbila a svým zaměřením směřovala k prevenci nežádoucích chování žáků.

 

Tomáš Rajnoha, Lenka Jarošová – 9. A