Den vítězství

13.05.2019 07:21

74. výročí osvobození ČR a našeho města si připomenuli v hodině občanské výchovy žáci 9. ročníku Základní školy a Mateřské školy v Hanušovicích. 9. květen 1945 – je dnem, kdy si sovětské vojsko probojovalo cestu k Hanušovicím od Potůčníku a v 9:45 hod. vstoupilo do městečka.

           Německé obyvatelstvo hledělo na sovětské vojáky nepřátelsky, ale chovalo se, podle písemných záznamů z té doby, zdrženlivě. A tak osvoboditelé byli přivítáni jen několika Čechy, kteří tu přežili okupaci nebo byli na nucených pracích.

           Sovětské vojsko nemělo větších ztrát na životech. Jen pod dnešní budovou Lesní správy padl jeden rudoarmejec a bylo několik zraněných. Německé vojsko mělo tři mrtvé a mnoho zraněných a kvapem ustupovalo na západ, hlavně směrem ke Králíkám. Zanechávalo za sebou zničené mosty, podminované a zničené cesty a hromady válečného materiálu. Z Hanušovic však odvezlo několik provozuschopných motorových vozidel a vybavení noclehárny. Všude podél cest ležely miny a jiná munice, které musely být sbírány a zneškodňovány.

            K Hanušovicím – až na dolní konec Kopřivné – dojel též pancéřový vlak „Blaník“ z Prahy, obsazený dobrovolníky. V Hanušovicích zemřeli také dva zranění rudoarmejci: za mostem u Moravy byl pohřben útlý kapitán Rogov, který byl v Jeseníku přejet autem, a byla mu utržena noha, druhý byl pohřben v Hynčicích. Oba hrdinové byli 22. února 1946 exhumováni a   pohřbeni ve společném hrobě v Olomouci spolu s ostatními 1 505 sovětskými vojáky a důstojníky.

            Žáci 9. A třídy 7. 5. 2019 v dopoledních hodinách důstojně uctili památku padlých sovětských vojáků kyticí karafiátů s trikolórou a tichou vzpomínkou u pomníku hrdinů. K projevům úcty, statečnosti a hrdinství vojáků se připojili i představitelé města.

 

 

                                                                                          PaedDr. Vladimíra Žídková

                                                                                                           učitelka občanské výchovy