Děti recitovaly seniorům

19.12.2014 12:44

Ve čtvrtek 18. prosince 2014 zavítali již tradičně žáci recitačního kroužku při Základní škole a Mateřské škole v Hanušovicích za milými seniory do Domu pečovatelské služby v Hanušovicích s kulturním programem s vánoční tematikou.

Po úvodním slovu paní starostky Ivany Vokurkové zazněly z úst dětí krásné verše připomínající svým obsahem blížící se sváteční chvíle přinášející do našich domovů klid, lásku a pokoru. Vydařený přednes žáků byl odměněn hlasitým potleskem a pochvalnými slovy všech zúčastněných.

Paní Eva Pospíchalová poděkovala dětem i vedoucí zájmového kroužku za pěkně připravené recitační pásmo a popřála všem krásné Vánoce ve zdraví, štěstí a spokojenosti. Poté společně s paní starostkou rozdaly přítomným seniorům připravené dárečky.

 

 

Vlaďka Žídková,

vedoucí recitačního kroužku