Dopravní hřiště v Mohelnici

03.10.2016 11:56

Ve čtvrtek 29. září 2016 se žáci čtvrtých ročníků již  tradičně zúčastnily výuky na dopravním hřišti v Mohelnici. Počasí se nám vydařilo, a tak si děti mohly vyzkoušet teorii v praxi v příjemném prostředí dopravního hřiště v mohelnickém autokempu. Děti absolvovaly teoretický výklad s paní lektorkou, která jim vysvětlila nejčastější dopravní značky a základní pravidla silničního provozu. Poté následovala praktická jízda na kolech, kdy se čtvrťáci staly pravými účastníky silničního provozu, ovšem ve zmenšeném prostředí dopravního hřiště. Někteří jezdili správně podle pravidel jako zkušení cyklisté, ovšem většina měla problém opravdu zastavit na stopce a divili se, když je paní lektorka nepustila dále. Také se občas octli v protisměru a některé značky nerespektovali. Budeme muset hodně procvičovat dopravní značky, aby děti na jaře, kdy budou dělat testy, obstály a staly se jako desetiletí, držiteli průkazu cyklisty, které je opravňuje k tomu, že mohou samy jezdit po silnici.

 

DP