Dopravní soutěž cyklistů v Mohelnici

22.05.2019 08:02

Každoročně se koná na dopravním hřišti v Mohelnici soutěž mladých cyklistů, které se naše základní škola pravidelně zúčastňuje. Letos se tato soutěž konala dne 21. května a naši žáci opět – jako ostatně každý rok – obsadili pěkná místa. Soutěž je rozdělena do čtyř částí – cyklisté musí správně vyplnit dopravní testy z pravidel silničního provozu, dále děti projíždějí nelehkou překážkovou dráhu (tato má jistě simulovat jízdu po našich nepříliš udržovaných silnicích), vysvětlují zásady první pomoci při úrazech a nakonec projíždějí křižovatkami na dopravním hřišti. Při této poslední disciplíně je každý jednotlivec sledován policistou, který zaznamenává všechny přestupky, jichž se dopustí. Z vyjmenovaných disciplín je znát, že soutěž není nijak snadná, a proto se na ni celé 2. pololetí v dopravním kroužku pilně připravujeme.

Letos byli vybráni jako členové mladšího družstva Marek Koletschka, Karolína Vojtková, Elle Zippe a Jakub Rajnoha. Tito žáci obsadili pěkné 3. místo – od 2. místa je dělilo jen 6 bodů.

Starší družstvo ve složení Alena Malasková, Sára Topolanová, Matyáš Poprach a Jakub Novák získali dokonce 2. místo v této dopravní soutěži.

Soutěže mladých cyklistů se zúčastnilo celkem 96 žáků a byli  zde oceněni i někteří jednotlivci – a opět naši žáci:

-nejméně trestných bodů v dopravních testech měli celkem 3 žáci – a dva z nich jsou žáky naší školy: Karolína Vojtková a Matyáš Poprach.

-nejméně trestných bodů v jízdě zručnosti přes překážky měli celkem 2 žáci – a z naší školy to byl Jakub Novák.

Blahopřejeme našim cyklistům k vynikajícím výsledkům a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

 

                                                            Anna Podgrabinská – vedoucí dopravního kroužku