Dopravní soutěž mladých cyklistů v Mohelnici

07.05.2015 11:48

Každý rok mnozí žáci naší školy projevují zájem o práci v dopravním kroužku. Co tato činnost obnáší? Učíme se znát pravidla silničního provozu – jejich znalost prověřujeme v testech – ale učíme se zde i poskytovat první pomoc při úrazech na silnici i v běžném životě. Ruku na srdce – kdo ví, jak se ošetří žilné či tepenné krvácení, popáleniny různého stupně nebo jak provést první pomoc při tonutí či úrazu elektrickým proudem? Tyto znalosti a dovednosti může každý z nás jednou v životě potřebovat. Ovšem největší zájem v dopravním kroužku je o jízdu na kole přes překážky. Žáci se zde naučí překonávat řadu překážek, které simulují jízdu v terénu a leckdy i na našich nepříliš udržovaných silnicích.

V měsíci květnu se každoročně koná soutěž mladých cyklistů na dopravním hřišti v Mohelnici. Tady se ukáže, jak jsme se připravovali a zjistíme, oč jsou naši cyklisté lepší či horší než žáci z okolních škol ze Šumperska a Mohelnicka. Již několik let se naše obě družstva – mladších i starších žáků – umísťují na předních místech v okrskovém i okresním kole.

Letos se okrskové kolo konalo 6.5.2015 a naše obě družstva získala vynikající 1. místa!

Mladší družstvo tvořili žáci Kateřina Fedáková, Klára Ludvíková, Jakub Novák a Daniel Svoboda. Za starší žáky naši školu reprezentovali žáci Jan Donoval, Nikola Kreifová, Daniel Novák a Alexandra Recová. Velké poděkování náleží žákům staršího družstva, neboť tito již od 5. ročníku jezdí pravidelně na jmenovanou soutěž a stále dosahují lepších a lepších výsledků. Letos nejlepším cyklistou ze všech zúčastněných 100 soutěžících byl náš žák Daniel Novák. Gratulujeme! Ale pochvala patří i mladším žákům, z nichž někteří byli na takovéto soutěži poprvé a již zde výborně zabodovali!

Budeme tedy držet palce, aby se našim družstvům cyklistů dařilo i v dalším – okresním – kole a ještě jednou děkujeme za pěknou reprezentaci hanušovické školy.