Dvojnásobné zlato pro hanušovickou základní školu

23.05.2014 14:40

     V úterý 20. května 2014 se zúčastnili chlapci 8. ročníků Základní školy a Mateřské školy v Hanušovicích 4. dílu projektu: „Technohrátky“ Pardubického kraje na SOU opravárenském v Králíkách, které bylo hostitelem akce. Praktickou a zábavnou formou nabídlo 120 žákům z osmých tříd 7 základních škol podrobné seznámení s oborem opravář zemědělských strojů v dílnách i na venkovním areálu obklopeném nádhernou přírodou.

    Po slavnostním zahájení a úvodních slovech paní Jany Ponocné, starostky Králíků, panu Václavu Vlčkovi, zástupci Úřadu práce Pardubice, paní Moniky Jiráskové, ředitelky Centra celoživotního vzdělávání Pardubice a Petře Doubravové, zástupkyni ředitele SOU opravárenského Králíky žáci navštívili 6 stanovišť v areálu učiliště. Seznámili se s praktickými ukázkami vybraných činností v rámci oboru opravář zemědělských strojů a plnili tematické soutěžní úkoly. Získané body z jednotlivých soutěží se sčítali do celkového hodnocení.

   V zámečnické dílně žáci vyráběli kovové štítky ke klíčům, soustružení čepů je čekalo ve strojní dílně, obloukové svařování MAG ve svařovně. Montáž kola si vyzkoušeli v pneuboxu a  diagnostice. Absolvovali poznávací kvíz z provozu kovárny, zopakovali si základy první pomoci a prohlédli si zdravotnickou techniku.

   Během polední přestávky se posilnili skvělými uzenými klobásami, osvěžujícími nápoji a  chutnou zmrzlinou.

   Poté následovala zábavná soutěžní hra: „ Hej Ty, víš to?“ – hra typu „Kufr“ – tematické ukázky a odkrývání obrázků – velká projekce s moderací.

   Žáci 8. ročníků naší základní školy spolu se zájemci o uvedený učební obor si nejlépe vedli v dílnách při manuálních činnostech i v závěrečné vědomostní soutěži. Po zásluze získali dvojí prvenství a odvezli si dva ovocné dorty, velké nástěnné kalendáře a modely traktorů, které věnoval pan Libor Mikula, prodejce zemědělské techniky Agrotec.

   Po slavnostním vyhodnocení následoval bouřlivý potlesk doprovázený obrovskou radostí, úsměvem na tváři a sounáležitostí našich žáků při týmové spolupráci v praxi. Svým umístěním reprezentovali Základní školu a Mateřskou školu v Hanušovicích.

   20. květen se vydařil nejen krásným letním počasím, ale i zaslouženým úspěchem našich žáků, kteří zodpovědně uvažují o svém budoucím povolání. Jsou si vědomi, že s technickými obory a řemesly najdou bez problémů uplatnění na trhu práce. Zajímavosti o celé akci jsou k dispozici zde.

 

 

                                                                                              PaedDr. Vladimíra Žídková

výchovná poradkyně školy