Etické přednášky osmých ročníků

15.05.2013 10:09

Etické přednášky osmých ročníků

 

    Třídy 8. A a 8. B se na naší základní škole zúčastnily čtyř dvouhodinových etických přednášek, které vedla paní Daniela Stehlíková.

    První přednáška proběhla dne 8. února 2013 a byla na téma „Lidský papilomavirus (HPV)“. Dozvěděli jsme se, o jaký lidský typ viru se jedná, jak vzniká a jak se šíří, jaké vyvolává u člověka následky a v neposlední řadě jak se proti tomuto viru bránit.

    Druhá přednáška proběhla dne 24. dubna 2013 a byla na téma „Kdo jsem“. V této přednášce jsme společně řešili naši osobnost jako celek. Kdo jsme, jak se chováme, kam patříme, jak svoji osobnost rozvíjíme. Především jsme se pokoušeli vymezit osobnost v pubertálním věku a vše, co k vývoji osobnosti v tomto období a v současné době patří.

    Třetí přednáška proběhla dne 2. května 2013 a byla na téma „Pohoda, klídek a tabáček“.      V tomhle tématu jsme si přiblížili téměř přesné složení tabáku a tabákových výrobků. Dozvěděli jsme se ale především, co nám výrobci tabákových výrobků zamlčují, jaké následky má kouření na lidský organismus, jak probíhá léčba jednoho kuřáka atd.

    Čtvrtá přednáška proběhla dne 9. května 2013 a byla na téma „Láska a vztahy“. V této poslední přednášce jsme diskutovali o lásce – partnerství ve vztahu. Snažili jsme se objasnit pojem láska, co je na ní hezké a příjemné. Dále na co si dát v partnerském vztahu pozor, jak vnímáme, když jsme zamilovaní, co je a co není ve vztahu důležité, jakých hodnot bychom si měli všímat atd.

    Za všechny žáky osmých tříd bych závěrem ráda řekla, že přednášky byly hodně zajímavé, dozvěděli jsme se plno nových informací, které jsme buď to nevěděli anebo vůbec neznali.  Přednášky byly doplněné spoustou obrázkových a zvukových materiálů, soutěží a doplňovacích cvičení. Tímto článkem bych chtěla poděkovat třídním učitelům osmých ročníků za zajištění těchto přednášek pro naše třídy a paní Stehlíkové za odborný a zábavný výklad.

 

 Za ZŠ Hanušovice, Lenka Jarošová 8. A, Tomáš Rajnoha tř. uč. 8. A