Exkurze 6.A do městské knihovny v Hanušovicích

18.03.2016 12:18

„Ráj jsem si vždycky představoval jako knihovnu, nikdy jako zahradu.“

                                                                                                                      Jorge Luis Borges

 

Ve čtvrtek 17. března 2016 zavítali žáci 6. A třídy Základní školy a Mateřské školy v Hanušovicích pod vedením paní učitelky českého jazyka a literatury PaedDr. Vladimíry Žídkové do Městské knihovny v našem městě.

Po příchodu nás mile přivítala paní vedoucí knihovny Lenka Tomíčková spolu s další knihovnicí paní Dášou Šmotkovou, která děti 6. ročníku seznámila s knižní nabídkou současných českých a světových autorů. Zvídavým žákům přiblížila novinky určené dětským čtenářům, jež si mohli prohlédnout na vlastní oči. Exkurze byla tematicky zaměřena na zvířecího hrdinu, který se objevuje na leporelech, ve skládaných origamech a také v bajkách zakončených mravním poučením. Paní knihovnice ukázaly dětem různé publikace a  encyklopedie ze zvířecího světa a přečetly rozmanité příběhy. Paní Lenka Tomíčková poskládala pro děti origamy různých zvířat, např. skákací žáby, jeřába, jenž je v Japonsku symbolem zdraví a štěstí. Přítomné děti zaujala zajímavým příběhem japonské dívky nemocné leukémií, která věřila, že pokud poskládá tisíc jeřábů, vyléčí se z této zákeřné nemoci. Příběh skončil, bohužel, smutně, poněvadž dívenka stihla vytvořit pouze 370 kusů jeřábů a nevyléčitelné nemoci podlehla. Poté si žáci prohlédli jednotlivá zákoutí knihovny, kde se setkaly s různými literárními žánry a  směry významných autorů naší české i světové literatury. Paní Lenka Tomíčková uvedla dětem webové stránky knihovny, kde mohou získávat aktuální informace o plánovaných akcích a  soutěžích pořádaných místní knihovnou.

Literární exkurze se všem zúčastněným velmi líbila. Mnozí z nich budou i nadále pokračovat v pravidelných návštěvách a půjčování knih a časopisů. Pro děti, které do naší základní školy nastoupily na 2. stupeň z Jindřichova či Bohdíkova, se stane knihovna nejen vědou, uměním, hledáním, studiem, půjčováním knížek, ale také, jak říká Roman Ráž, místem setkávání, rozcházení, místem radostí. Když jsem nedávno opravovala slohové práce na  téma: „Moje oblíbené místo“ zaujala mě práce žáka 7. ročníku – Pavla Lazara, který v ní  uváděl, že jeho nejoblíbenějším místem, kde rád tráví svůj volný čas, je právě knihovna.

Pochvala náleží i těm žákům, kteří se aktivně zapojují do akcí knihovny, např. hlasité předčítání knih, charitativní projekt: „Čtení pomáhá“, soutěž: „Já jsem také čtenář“ atd. V závěru paní knihovnice pochválily žáky 6. A za vzornou kázeň, výborné literární znalosti i  zájem o četbu. Nejlepší literární znalosti prokázala Gabriela Zdráhalová. Nabídly dětem možnost přihlásit se do městské knihovny a  zpracovávat si  v Powerpointu referáty do hodin literární výchovy.

Závěrem bych chtěla poděkovat za dlouholetou příkladnou spolupráci paním knihovnicím – paní Lence Tomíčkové i Dáše Šmotkové při výběru básní a prózy pro třídní, školní, okrsková, okresní i krajská kola v recitaci, kulturní vystoupení recitačního kroužku při Základní škole a Mateřské škole v Hanušovicích při slavnostních příležitostech, při realizaci školního projektu: „Časem budu číst i v cizím jazyce“ i zapůjčení krásné beletrie k názorné ukázce i zpestření hodin literární výchovy.

„Proč mají děti číst?“ Na tuto otázku odpovídala v neděli 3. ledna 2016 v odpoledních hodinách Ivanka Devátá, známá česká herečka a autorka 14 knih, v pořadu Českého rozhlasu Olomouc. Její odpověď zněla: „Čtením si děti rozvíjí slovní zásobu a učí se správnému českému jazyku.“ Sama četla již od svých pěti let. K vytvoření zájmu o knihu směřují i  pravidelné besedy se žáky v jednotlivých ročnících nad přečtenými knihami. Čtenářská gramotnost žáků se uplatňuje v mluvních cvičeních i v písemných slohových pracích. Cílem je  zvyšování kvality čtení a  porozumění, což je ku prospěchu naší kultury i osobnosti každého žáka.

„Nemilovat knihy znamená nemilovat moudrost. Nemilovat moudrost však znamená stávat se hlupákem.“

                                                                                                           Jan Amos Komenský

 

 

                                                                                  PaedDr. Vladimíra Žídková

                                                                            vyučující českého jazyka a literatury