Exkurze 9.A na úřad práce

05.10.2017 11:56

Dne 27. září 2017 se žáci 9.A zúčastnili exkurze na Pracovním úřadě v Šumperku. Mohli se zde dozvědět, jak probíhá přijímací řízení na SŠ. Také si zde vyplnili test, který byl zaměřen na jejich silné a slabé stránky a zájmy. Poté si ověřili, zda-li jejich dovednosti odpovídají požadavkům povolání, které si zvolili. Zhlédli videa popisující některá povolání. Žákům se dostalo mnoho nových informací. Tato exkurze pomohla většině žákům s výběrem budoucího povolání. 

                                                       

                                  Vypracovaly žákyně 9.A  (Markéta Pjosová, Nina Kremličková)