Exkurze do Honeywell Aerospace

06.12.2013 19:39

Na exkurzi do závodu společnosti Honeywell Aerospace, který se nachází v Hlubočkách – Mariánské Údolí u Olomouce, jsme se vydali ve čtvrtek 5.12. 2013. Celé akce se zúčastnilo 23 žáků třídy VI.A a tři učitelé jako pedagogický dozor a proběhla v rámci projektu podporujícího výuku fyziky a chemie na naší škole.

Do podniku jsme dorazili v 9:20. Hned u vchodu jsme byli všichni poučeni o bezpečnosti a chování v průběhu exkurze, dostali jsme identifikační kartu a ochranné brýle, které bylo nutné nosit v celém provozu. Po poučení si nás převzala paní Mgr. Soňa Chlumová, která má ve společnosti Honeywell Aerospace na starosti styk se školami a vzdělávacími institucemi, a odvedla nás do učebny, jež byla v prostorách nad výrobní halou.

V učebně nám Mgr. Chlumová představila společnost Honeywell Aerospace. Dozvěděli jsme se, že společnost Honeywell Aerospace má své pobočky na několika kontinentech a kromě výroby součástek leteckých motorů, které se vyrábí v závodě u Olomouce, vyrábí také speciální obaly a různé systémy podpory.

Po představení společnosti si nás vyzvedli dva pracovníci, kteří nás provedli celým výrobním závodem a ukázali nám technologie, se nimiž se v podniku pracuje. V průběhu prohlídky jsme diskutovali o různých fyzikálních jevech, na které se musí během výroby myslet a děti se do této diskuse aktivně zapojovaly.

Po prohlídce výroby jsme se vrátili do učebny, kde nás ještě čekala krátká přednáška o základních principech letectví. Po této přednášce jsme se rozloučili, udělali několik povinných fotografií na určených místech a vydali se na cestu domů.

V závodě nás všechny nejvíce zaujala preciznost výrobního procesu, přesně stanovené postupy, které se mnohokrát kontrolují a neuvěřitelná čistota a pořádek v celém závodě, jakoby se ani nejednalo o strojírenský podnik.

 

PJ