Exkurze do Ondřejovických strojíren

16.09.2014 18:45

V úterý 16. září jsme se vydali s žáky 6. tříd do společnosti Ondřejovické strojírny, která se zabývá výrobou výměníků a jiných vysokotlakých zařízení pro petrochemický, chemický, farmaceutický a potravinářský průmysl. V závodě nás přivítal výrobní ředitel společnosti Ing. Stárek a personalista pan Zondlak. Oba nás seznámili s činností společnosti, s jejím výrobním programem a také s požadavky, které jsou kladeny na pracovníky, kteří pracují u strojírenské společnosti, která 90 % své produkce vyváží do celého světa. Děti se dozvěděly, že uchazeč o práci musí mít technické vzdělání a je u něj také požadována znalost aspoň jednoho světového jazyka, a to i u běžných pracovníků. Představitelé společnosti si také postěžovali, že v současné době nejsou u nás na trhu práce dostatečně kvalifikovaní pracovníci, takže se společnost nemůže dále rozvíjet. Po představení a diskusi se žáci rozdělili po třídách a prohlédli si závod. Viděli jsme postupný proces výroby, od kontroly dodávek součástek od subdodavatelů, přes výrobu polotovarů a jednotlivých částí zařízení přímo ve společnosti až po kompletaci a finální úpravu vlastních výrobků. V průběhu prohlídky si děti mohly všimnout, že je při vlastní výrobě kladen velký důraz na kvalitu a přesné mapování výrobních postupů, aby bylo možné operativně zjistit případné nedostatky a popřípadě rozklíčovat jednotlivé fáze výroby. Na závěr byly děti obdarovány drobnými upomínkovými předměty a byl také čas na případné dotazy. Myslím si, že návštěva tohoto podniku dětem ukázala, že výroba ve strojírenském podniku je zajímavá, ale že klade velké nároky na vzdělání technického směru a na pečlivost a zručnost. Věřím, že tato exkurze byla pro některé inspirací pro jejich budoucí povolání.

PJ