Exkurze do PVE Dlouhé Stráně

10.11.2013 05:12

24.9.2013 se vydaly 8.třídy na exkurzi Dlouhé Stráně. Od školy jsme vyjeli v 8 hodin. Autobusem jsme jeli přibližně 2 hodiny. Na místě nás čekala průvodkyně a zavedla nás do budovy, kde nám pustila dokument o tom, jak vodní elektrárna funguje. Po skončení dokumentu jsme se přesunuli dlouhým tunelem do velké haly. V hale jsme viděli jeřáb s turbínami. Celou cestu zpět jsme běželis konec tunelu, abychom jsme byli co nejdříve v autobuse a měli nejlepší místa. Když jsme všichni nastoupili do autobusu, vyjeli jsme na horní nádrž. Protože pršelo a byla mlha, moc jsme toho neviděli a nahoře jsme se dlouho nezdrželi.

Přestože se počasí nevydařilo, exkurze se nám líbila.

 

Tereza Scholzová, 8.A

 

24.9.2013 se vydaly 8. třídy na exkurzi na Dlouhé Stráně. Vyjeli jsme v 8 hodin od školy. Jeli jsme přibližně 2 hodiny. Na místě jsme vystoupili a šli jsem do budovy. Sedli jsem si do velké místnosti, ve které nám vysvětlovali, jak v elektrárně všechno funguje. Poslouchali jsme půl hodiny. Jakmile přednáška skončila, přesunuli jsme se do podzemního tunelu. Tunel měl šířku 5 metrů a délku 700 metrů. Museli jsme chodit jen po pravé straně, protože tam jezdila auta a kola. Dostali jsme se na konec tunelu. Původkyně nám odemkla dveře a my jsme vešli dovnitř do haly. Bylo to tam obrovské. Viděli jsme turbíny a obrovský jeřáb. Cestu zpět jsme všichni běželi. Nastoupili jsme do autobusu a jeli jsme nahoru. Průvodkyně nám celou cestu vyprávěla o skřítcích a vílách, kteří se zde prý vyskytují. Dojeli jsme na horní nádrž. Neviděli jsme vůbec nic, protože tam byla strašně hustá mlha a hodně foukalo. Pobyli jsme tam jen chvíli a pak jsme jeli domů.

I přes nepříznivé počasí se nám zde líbilo.

Radek Fibich, 8.A