Exkurze - Městská knihovna Hanušovice

10.04.2015 08:30

„Knihovna není jen věda, umění, hledání, nalézání, studium, půjčování knížek, je to také místo setkávání, rozcházení, místo radostí.“

Roman Ráž

                                                                                                         

 

V úterý 7. dubna 2015 navštívili žáci 6. ročníku naší základní školy v doprovodu své vyučující českého jazyka a literatury – paní učitelky PaedDr. Vladimíry Žídkové Městskou knihovnu v Hanušovicích.

Po příchodu všechny mile přivítala paní vedoucí knihovny Lenka Tomíčková spolu s paní Dášou Šmotkovou, která děti seznámila s knižní nabídkou současných mladých českých autorů. Zvídavým žákům přiblížila novinky pro dětské čtenáře, které si měli možnost prohlédnout na vlastní oči. Zdravá soutěživost mezi jednotlivými spolužáky se projevila při plynulém čtení jazykolamů a zodpovězení významů jazykových a literárních pojmů, jejichž obsah doložily pracovnice knihovny připravenými ukázkami literárních děl. Velkou radost dětem učinila sladká odměna v podobě chutných ovocných bonbónů, které získaly za správné odpovědi. Žáci pak zavítali do jednotlivých koutů knihovny, kde se setkali s různými žánry a literárními směry významných autorů naší české a světové literatury. Paní Lenka Tomíčková uvedla dětem webové stránky knihovny, kde mohou získávat aktuální informace o plánovaných akcích  a soutěžích pořádaných knihovnou.

Dětem se exkurze v Městské knihovně v Hanušovicích velmi líbila, mnozí z nich budou i nadále pokračovat v pravidelných návštěvách a půjčování knih a časopisů. Pochvala patří i  těm žákům, kteří se zúčastňují připravených akcí knihovny, např. hlasité předčítání knih, charitativní projekt: „Čtení pomáhá“, soutěž: „Já jsem také čtenář“, atd. V závěru exkurze paní knihovnice pochválily zúčastněné žáky 6. ročníku za příkladnou kázeň, výborné literární  znalosti i zájem o četbu a zajímavou přednášku. Nabídly dětem možnost přihlásit se do městské knihovny a zpracovávat si zdarma v Powerpointu referáty do hodin literární výchovy. Tuto službu uvítali zvláště žáci ze sociálně znevýhodněného prostředí, kteří nemají doma možnost zpracování zmíněných referátů v elektronické podobě.

 Zároveň bych chtěla poděkovat  knihovnicím - paní Dáše Šmotkové a Lence Tomíčkové za pomoc při výběru básní a prózy při přípravě kulturních vystoupení recitačního kroužku při Základní škole a Mateřské škole v Hanušovicích i krásné beletrie zapůjčené k názorné ukázce i  zpestření hodin literární výchovy. K vytvoření zájmu o knihu směřují i pravidelné besedy se žáky v jednotlivých ročnících nad přečtenými knihami. Čtenářská gramotnost žáků rozvíjí jejich slovní zásobu, která nachází své uplatnění v mluvních cvičeních i v písemných slohových pracích.

 

 

„Kniha je základem poznání, učitelem věků, vládcem království ducha.“

                                                                                              Lucius Annaeus Seneca

 

 

PaedDr. Vladimíra Žídková,      

učitelka českého jazyka a literatury