Exkurze – Městská knihovna v Hanušovicích

26.03.2013 04:56

 

„Knihovna není jen věda, umění, hledání, nalézání, studium, půjčování knížek, je to také místo setkávání, rozcházení, místo radostí.“

 

Roman Ráž

 

 

Ve dnech 19. 3. 2013 a 26. 3. 2013 navštívili žáci 6. ročníků naší základní školy v doprovodu svých vyučujících českého jazyka a literatury – paní učitelky Vladimíry Žídkové a pana učitele Zdeňka Zerzáně Městskou knihovnu v Hanušovicích.

Po příchodu všechny mile přivítala paní vedoucí knihovny Lenka Tomíčková spolu s paní Dášou Šmotkovou, která děti seznámila se současnou knižní nabídkou. Zvídavým žákům přiblížila novinky pro dětské čtenáře, které si měli možnost prohlédnout na vlastní oči. Zdravá soutěživost mezi skupinami spolužáků se projevila při práci s on-line katalogem knihovny, z něhož čerpali potřebné informace pro zadaný kvíz. Rychlost v hledání a správné odpovědi přinesly vítězství skupině žáků pod vedením Jaroslava Blíhala. Velkou radost dětem učinila sladká odměna v podobě žvýkaček a lízátek. Žáci pak zavítali do jednotlivých koutů knihovny, kde se setkali s různými žánry a literárními směry významných autorů naší české a světové literatury. Paní Lenka Tomíčková uvedla dětem webové stránky knihovny, kde mohou získávat aktuální informace o akcích pořádaných knihovnou.

Dětem se exkurze v Městské knihovně v Hanušovicích velmi líbila, mnozí z nich budou i nadále pokračovat v pravidelných návštěvách a půjčování knih. Pochvala patří i těm žákům, kteří se zúčastňují připravených akcí knihovny, např. hlasité předčítání knih, charitativní projekt: Čtení pomáhá atd. V závěru exkurze paní knihovnice pochválily zúčastněné žáky 6. ročníků za kázeň, literární i počítačové znalosti i zájem o četbu a zajímavou přednášku. Nabídly dětem možnost přihlásit se do městské knihovny.

 

PaedDr. Vladimíra Žídková,

učitelka českého jazyka a literatury