Exkurze - Městská knihovna Hanušovice

24.03.2014 11:49

„Knihovna není jen věda, umění, hledání, nalézání, studium, půjčování knížek, je to také místo setkávání, rozcházení, místo radostí.“

Roman Ráž

                                                                                                         

 

V úterý 18. března 2014 navštívili žáci 6. ročníku naší základní školy v doprovodu své vyučující českého jazyka a literatury – paní učitelky PaedDr. Vladimíry Žídkové Městskou knihovnu v Hanušovicích.

Po příchodu všechny mile přivítala paní vedoucí knihovny Lenka Tomíčková spolu s paní Dášou Šmotkovou, která děti seznámila s knižní nabídkou současných mladých českých autorů. Zvídavým žákům přiblížila novinky pro dětské čtenáře, které si měli možnost prohlédnout na vlastní oči. Zdravá soutěživost mezi skupinami spolužáků se projevila při práci s on-line katalogem knihovny, z něhož čerpali potřebné informace pro zadaný kvíz. Rychlost v hledání a správné odpovědi přinesly vítězství skupině žáků pod vedením Michaely Morongové a Gabriely Vránové. Velkou radost dětem učinila sladká odměna v podobě chutných ovocných bonbónů. Žáci pak zavítali do jednotlivých koutů knihovny, kde se setkali s různými žánry a literárními směry významných autorů naší české a světové literatury. Paní Lenka Tomíčková uvedla dětem webové stránky knihovny, kde mohou získávat aktuální informace o plánovaných akcích a soutěžích pořádaných knihovnou i zarecitovala moderní básně začínajících mladých tvůrců.

Dětem se exkurze v Městské knihovně v Hanušovicích velmi líbila, mnozí z nich budou i nadále pokračovat v pravidelných návštěvách a půjčování knih a časopisů. Pochvala patří i  těm žákům, kteří se zúčastňují připravených akcí knihovny, např. hlasité předčítání knih, charitativní projekt: Čtení pomáhá atd. V závěru exkurze paní knihovnice pochválily zúčastněné žáky 6. ročníku za příkladnou kázeň, výborné literární i počítačové znalosti i zájem o četbu a zajímavou přednášku. Nabídly dětem možnost přihlásit se do městské knihovny a zpracovávat si zdarma v Powerpointu referáty do hodin literární výchovy. Tuto službu uvítali zvláště žáci ze sociálně znevýhodněného prostředí, kteří nemají doma možnost zpracování zmíněných referátů v elektronické podobě.

 Zároveň bych chtěla poděkovat  knihovnicím - paní Dáše Šmotkové a Lence Tomíčkové za pomoc při výběru básní a prózy při přípravě kulturních vystoupení recitačního kroužku při Základní škole a Mateřské škole v Hanušovicích i krásné beletrie zapůjčené k názorné ukázce i  zpestření hodin literární výchovy. K vytvoření zájmu o knihu směřují i pravidelné besedy se žáky v jednotlivých ročnících nad přečtenými knihami. Čtenářská gramotnost žáků rozvíjí jejich slovní zásobu, která nachází své uplatnění v mluvních cvičeních i v písemných slohových pracích.

 

 

„Knihy jsou nahromaděným pokladem světa, vhodným dědictvím pokolení a národů.“  

                                                                                              Henry David Thoreau

 

 

 

PaedDr. Vladimíra Žídková,      

učitelka českého jazyka a literatury