Exkurze Miele technika s.r.o., výrobní závod Uničov a SPŠ a SOU Uničov

26.03.2013 04:56

 

Ve středu 20. 3. 2013 se zúčastnili žáci se speciálními vzdělávacími potřebami 2. stupně naší Základní školy a Mateřské školy v Hanušovicích exkurze do strojírenského podniku Miele technika s.r.o., výrobní závod Uničov. Žáky zaujala především výroba elektrických přístrojů a zařízení převážně pro domácnost - pračky, sušičky, kombinované přístroje pro praní a sušení prádla a myčky nádobí.

Německá společnost Miele patří od roku 1899 mezi nejvýznamnější výrobce špičkových spotřebičů pro domácnost a profesionální využití. Již více než 110 let se řídí ambiciózní zásadou „Být stále lepší“, kterou kladou na sebe i své produkty. Neustále zlepšovat sebe sama a tím být lepší než ostatní není pouhou frází, ale způsobem nazírání na svět, který je tvořen vedením firmy i spolupracovníky. Tento závod disponuje technologicky vyspělým výrobním zařízením, moderním technickým vybavením a svým zaměstnancům poskytuje nadstandardní pracovní podmínky a podporu v profesním rozvoji. V současné době stojí podnik před další významnou etapou svého rozvoje - výrobní program se rozšíří o oblast zpracování plastů, což přinese lidem v regionu nové pracovní příležitosti. Děti ocenily velmi poučný a zajímavý výklad výrobního ředitele Ing. Josefa Havlíka, který provázel účastníky exkurze.

V souvislosti s budoucí volbou povolání pokračovala exkurze prohlídkou Střední průmyslové školy a Středního odborného učiliště v Uničově, držitele certifikátu systému jakosti ISO 9001. Všechny zúčastněné mile přivítal ředitel tamější školy Ing. Pavel Nováček se svou zástupkyní paní Mgr. Bronislavou Šínovou. Seznámil žáky se studijními a učebními obory, které lze absolvovat na jejich škole.

SPŠ a SOU Uničov poskytuje: Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oborech: Strojírenství, Stavebnictví, Obchodní akademie, Ekonomika a podnikání, Mechanik seřizovač.

Střední vzdělání s výučním listem získají žáci v tříletých oborech: Strojní mechanik, Obráběč kovů, Mechanik opravář motorových vozidel, Opravář zemědělských strojů. Škola zajišťuje i dvouleté nástavbové studium v denní formě vzdělávání: Provozní technika, Podnikání.

Žáci uvítali, že studium na této škole je bezplatné. Škola nabízí velmi dobré materiální zázemí. Výuka teorie i praxe probíhá ve třech pracovištích školy v Uničově. Provozní praxi vykonávají žáci ve více než padesáti firmách regionu. Moderně jsou vybaveny všechny učebny výpočetní techniky, laboratoře, dílny a ostatní prostory pro vyučování, kudy nás doprovodil zástupce ředitele pro odborný výcvik – pan Milan Surma. Děti zaujaly dvě tělocvičny s posilovnami, horolezecká stěna, venkovní hřiště s umělým a travnatým povrchem, domov mládeže a školní kuchyně s jídelnou. K dispozici je kantýna, svačinový a nápojový automat.

Nad rámec výuky mohou žáci školy získat mezinárodní certifikát počítačové gramotnosti ECDL, státní zkoušku z psaní na klávesnici, řidičský průkaz ABCT, svářečské průkazy pro svařování elektrickým obloukem, plamenem a v ochranné atmosféře.

Absolventi této školy mohou pokračovat ve studiu na vyšší odborné škole, nebo na vysoké škole. Jsou schopni samostatně programovat konvenční a číslicově řízené obráběcí stroje (NC a CNS), navrhovat mechanismy a konstrukční uzly strojů a tyto modelovat na PC. Odstraňují poruchy na strojích a zařízeních, zajišťují předávací a opravárenský servis. Dokáží obsluhovat, seřizovat a kontrolovat pracovní zařízení a prostředky. Účtují v programu STERO a UCTO, umí vyhotovovat obchodní dopisy, rozumí daňové problematice ČR. V rámci studia získají také jazykové znalosti. Žáci se mohou zapojit do různých soutěží SOČ (Velux, Tondach). Výuka odborných předmětů probíhá formou projektového vyučování, v odborných učebnách, s využitím interaktivní tabule a hlasovacího zařízení. Absolventi zpracovávají projektovou dokumentaci tradičním způsobem i pomocí aplikačního softwaru CAD systém a SW pro rozpočtování. V rámci výuky škola organizuje zahraniční zájezdy (vánoční Vídeň, Francie, Itálie, Španělsko, Turecko, Slovinsko…) a exkurze do ČNB v Praze, ke Krajskému soudu v Olomouci, na Mezinárodní veletrhy v Brně. Žáci organizují soutěže pro žáky základních škol, reprezentují školu v grafických disciplínách, ve kterých dosahují výborných výsledků.

Úspěšní absolventi najdou uplatnění v obchodně – podnikatelských funkcích ve výrobních podnicích, v tuzemském i mezinárodním obchodě, v peněžnictví, cestovním ruchu a dalších službách, ve státní a veřejné správě, v marketingové činnosti, v oblasti provádění staveb v pozici stavební technik, mistr nebo stavbyvedoucí, v oblasti státní správy (stavební úřad). Mohou působit jako technologové, konstruktéři, normovači, zásobovači. Uplatní se zejména v oblasti zemědělského opravárenství, v dopravě, v oblasti údržby strojních zařízení, v lesním hospodářství a stavebnictví. Mají možnost pracovat na vysoce kvalifikovaných pracovištích s dobrými výdělkovými možnostmi, v povoláních ve strojírenství, ve výrobních a opravárenských provozech.

Dny otevřených dveří se na uvedené škole konají v prosinci a únoru.

Zajímavá exkurze se uskutečnila v rámci projektu školy: „Na správné cestě“ a byla pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami zdarma.

 

 

PaedDr. Vladimíra Žídková,

koordinátor školního projektu