Exkurze na Informační a poradenské středisko pro volbu povolání

29.09.2019 13:32

Ve středu 25. září 2019 navštívili žáci 9. A třídy společně se žáky, kteří vycházejí z nižšího ročníku v doprovodu třídní učitelky - paní Mgr. Yvony Jánové a výchovné poradkyně PaedDr. Vladimíry Žídkové Informační a poradenské středisko pro volbu povolání při Úřadu práce v Šumperku, jež plní preventivní práci v přípravě, rozložení a využití pracovních sil na trhu práce. Žáci měli možnost si vyplnit zájmový dotazník zaměřený na jejich vlastnosti, znalosti, schopnosti, dovednosti a záliby.

        Informační a poradenské středisko pro volbu povolání je nedílnou součástí oddělení poradenství na úřadech práce v ČR a poskytuje svým klientům informace potřebné pro rozhodování v okamžiku

 • volby dalšího vzdělání po ukončení základní školní docházky,
 • volby prvního pracovního místa po ukončení profesní přípravy,
 • při změně zaměstnání,
 • potřeby dalšího vzdělávání, specializace, případně rekvalifikace.

Předávají je formou

 • individuálního poradenství: v přímém vztahu klient – poradce,
 • skupinového poradenství: formou přednášek a besed, vhodné především pro žáky a studenty při zjišťování a uvědomování si profesních zájmů a schopností.

Poradce má k dispozici pestrou škálu informačních médií, například:

 • písemné charakteristiky vybraných povolání,
 • videoklipy a obrazové informace o povolání včetně nároků a podmínek,
 • počítačové programy o možnostech vzdělání v ČR na středoškolské i vysokoškolské úrovni,
 • samoobslužné počítačové programy k zjišťování profesní zájmové orientace klienta,
 • informační letáky s nabídkou rekvalifikačních kurzů, absolventských míst, aktuálně volných míst.

Informační a poradenské středisko je určeno:

 • žákům a studentům všech typů škol, rodičům a dospělým zájemcům,
 • školským zařízením, zaměstnavatelům a ostatním subjektům a institucím, které se podílejí na volbě povolání.

Přehled počítačových programů a databází, které využívají poradci na IPS ke své práci:

 • SCHUHFRIEDŮV VÍDEŇSKÝ DOTAZNÍK ZÁJMŮ

po vyplnění obdrží klient seznam doporučených povolání, které se vztahují k jeho zájmům

 • PRŮVODCE SVĚTEM POVOLÁNÍ

Multimediální průvodce s informacemi o jednotlivých profesích včetně krátkých popisů povolání, dále s přehledem škol a vzdělávacích zařízení, možnostech rekvalifikace a volných místech

 • ŠKOLÁK

každoročně aktualizovaná nabídka studia na středních školách v celé ČR s údaji o přijímacím řízení, historii škol, ubytování, poplatcích atd.

následující programy vznikají za spolupráce s Obchodně podnikatelskou fakultou Slezské univerzity v Karviné:

  -     B-KOV

        databáze vysokých škol v celé ČR

  -     Studium v zahraničí

        údaje o vysokých školách v zemích EU

        M-SERVIS

        možnosti práce a jazykového vzdělávání v zahraničí, pobyty au- pair, programy EU                  

       

 • Integrovaný informační portál MPSV – https://portal.mpsv.cz

informační zdroj, který poskytuje Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR každému občanovi a zaměstnavatelům – portal.mpsv.cz/sz – nabídka zajímavých služeb:

1. Možnost vyhledávat volná místa, která mají k dispozici úřady práce v celé ČR.

2. Po časově nenáročné registraci možnost každodenního zasílání nových volných míst

    dle zadaných kritérií na určitou e-mailovou adresu.

3. Možnost získat informace o studijní nabídce všech typů středních, vyšších a vysokých

    škol. K dispozici je i statistika úspěšnosti absolventů škol na trhu práce.

4. Možnost zadat vlastní inzerát a životopis, který je pak k dispozici zaměstnavatelům

    nabízejícím zaměstnání.  

5. Rady, jak postupovat, že zaměstnavatel přestal zaměstnanci vyplácet mzdu.

6. Informace o pracovně právních otázkách.

 

    -   Pro občana hledajícího práci v rámci zemí Evropského hospodářského prostoru

 a Švýcarska je určena část Portálu věnovaná Evropským službám zaměstnanosti EURES na adrese: portal.mpsv.cz/eure

 

Portál v sekci Zaměstnanost nabízí na adrese portal.mpsv.cz/sz/zamest zaměstnavatelům některé možnosti, které jim mohou pomoci při jejich práci.

 

Další důležité odkazy:

TESTY:

www.gwo.cz

www.istp.cz

www.ceskaskola.cz

www.scio.cz

www.mamenato.cz

 

www.portal.mpsv.cz/sz/obcane/skoly

www.atlasskolstvi.cz

www.infoabsolvent.cz

www.portal.mpsv.cz/sz/call _centrum

www.vysokoskolak.cz

www.kampomaturite.cz

www.studentin.cz

www.vysokeskoly.cz

www.univcz.cz

www.edu.cz

www.volbapovolani.cz

www.nuov.cz

www.uliv.cz

 

        K individuálním konzultacím je nutné se předem objednat, veškeré služby jsou poskytovány bezplatně. Další informace najdete na www.ssz.mpsv.cz.

        PhDr. V. Kašparová podala žákům aktuální informace při volbě budoucího povolání.

Žáci měli možnost si samostatně vyhledat své vysněné povolání i s finančním ohodnocením.

      

                                                                                                    PaedDr. Vladimíra Žídková

                                                                                                     výchovná poradkyně školy