Exkurze na Střední zdravotnické škole v Šumperku

15.04.2013 04:52

 

V rámci dlouholeté skvělé spolupráce naší Základní školy a Mateřské školy v Hanušovicích se Střední zdravotnickou školou v Šumperku bylo nabídnuto zájemcům z 8. tříd o tento typ studia zúčastnit se ústředního kola psychologické olympiády na téma: „Životní hodnoty a styl“ a seznámit se s prostředím této střední školy.

Po milém přivítání si žákyně v doprovodu výchovné poradkyně Vladimíry Žídkové vyslechly ve čtvrtek 11. 4. 2013 připravené práce studentů na téma: „Životní hodnoty“, „Změny hodnot a životního stylu,“ „Vliv hry na psychiku dítěte,“ „Hodnoty, životní styl a skauting,“ „Den psychologie – Hodnoty a životní styl,“ „Je zdraví skutečně naše priorita?“ Práce středoškolských studentů všechny přítomné velmi zaujaly a vedly k následnému zamyšlení.

Po dopolední části následovala zajímavá prohlídka školy, která se nachází v historické budově bývalého dominikánského kláštera, založeného pravděpodobně ve 13. století. Od roku 1949 tato budova slouží ke vzdělání, nejprve ženských povolání a později pro výchovu středně zdravotnických pracovníků, obor – Zdravotnický asistent – denní forma studia.

Škola nabízí čtyřleté studium ukončené maturitní zkouškou, vhodné pro absolventy 9. tříd - dívky i chlapce, kteří jsou vybráni v přijímacím řízení dle stanovených kritérií. Jedním ze základních kritérií jsou výsledky ze základní školy a zdravotní způsobilost ke studiu zvoleného oboru. Absolventi mají možnost pokračovat ve studiu na vyšších a vysokých školách nebo se uplatnit na trhu práce jako zaměstnanci ve zdravotnických nebo sociálních zařízeních.

Škola poskytuje velmi dobré materiální zázemí. Odborné učebny jsou vybaveny moderními didaktickými pomůckami a audiovizuální výpočetní technikou.

Škola disponuje Domovem mládeže pro dívky, který má kapacitu 70 lůžek a nachází se nedaleko školy. Součástí střední školy je i školní jídelna, která zajišťuje celodenní stravování.

Odborná praxe žáků probíhá ve zdravotnických zařízeních v našem regionu, z nichž nejvýznamnější je Šumperská nemocnice a.s.

Děvčatům se na Střední zdravotnické škole velmi líbilo. Zaujal je vstřícný a ochotný přístup pedagogů, společenský význam tohoto povolání, interiér budovy i vybavenost odborných učeben. Exkurze žákyním pomohla při důležitém životním rozhodnutí – volby budoucího povolání.

 

 

 

Vladimíra Žídková

výchovná poradkyně školy