Finanční gramotnost žáků 8. A

16.12.2012 19:30

Přednáška „Finanční gramotnost

    Dne 14. prosince 2012 se naše třída zúčastnila přednášky „Finanční gramotnost“ na Střední průmyslové škole v Šumperku. Po příjezdu nás velmi mile přivítaly paní učitelky Mgr. Anna Janderková a Mgr. Lenka Kundrátová. Nejprve nás provedly školou a poté nás zavedly do učebny výpočetní techniky, kde jsme si všichni posedali k notebookům.

    V úvodu nás obě paní učitelky seznámily s programem přednášky a představily nám také jednu nejmenovanou studentskou firmu.

    Nejdříve jsme se dozvěděli pár základních pojmů z oblasti finanční gramotnosti jako např., co jsou příjmy a výdaje, hrubá a čistá mzda, daně a jednotlivé typy daní, sociální a zdravotní pojištění (co vše zahrnuje), OSA poplatky apod. Dále také, jaký je rozdíl mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem apod.

    Poté jsme si vyzkoušeli sestavit rodinný rozpočet a následně také náš osobní finanční rozpočet. Dozvěděli jsme se ještě, jak se vypočítá čistá mzda a jaké všechny poplatky se od hrubé mzdy sráží.

    Jedna nejmenovaná studentská firma nám také ukázala finanční rozpočet školního plesu a co vše, se před takovou akcí musí zajistit.

    Nakonec přednášky nám paní učitelka Janderková vyhlásila soutěž. Každý z nás si měl vymyslet vlastní druh akce, přičemž jsme do příjmů dostali pomyslných 10.000,- Kč a naším úkolem bylo, sestavit finanční rozpočet naší zvolené smyšlené akce.

    V průběhu celé přednášky probíhali veškeré odpovědi na zadané otázky formou soutěže. Každému se zapisovaly při správné odpovědi body a ten, kdo získal největší počet bodů, si mohl vybrat malou symbolickou cenu.

    Po skončení přednášky jsme si mohli ve stejné učebně projít i tzv. „indiánskou stezku“, ve které jsme měli možnost v různých stanovištích vyzkoušet různé úkoly a činnosti z oblasti informační technologie, fyziky a matematiky.

    Přednáška byla pro žáky 8. A velkým přínosem a to nejen v oblasti finančních pojmů a porozumění penězům, ale zároveň i jako přehled o tom, jak probíhá výuka na střední škole a jaké konkrétní obory se mohou na Střední průmyslové škole v Šumperku studovat.

    Chtěl bych tímto poděkovat oběma výše uvedeným učitelkám paní Janderkové a Kundrátové a také vybraným studentům SPŠ Šumperk, za příjemné a odborné provázení celou akcí.

Za třídu 8. A, Mgr. Tomáš Rajnoha, tř. uč.

FOTO: