Finanční gramotnost žáků devátých tříd

07.11.2018 15:34

    Dne 7. listopadu 2018 se žáci devátých tříd zúčastnili přednášky „finanční gramotnost“ na Střední průmyslové škole v Šumperku.

    V úvodu přednášky nás přidělená vyučující rozdělila na dvě skupiny. Jedna skupina se vydala se studenty třetího ročníku do počítačové učebny a druhá zůstala v odborné učebně. Asi tak po 70 min. se obě skupiny prohodily.

    Cílem přednášky v počítačové učebně bylo seznámit naše žáky s pojmy, jako jsou např. finanční gramotnost, půjčka, hypotéka, úrok, RPSN, valuta, devize aj. V další části interaktivního bloku si žáci v excelové tabulce vyzkoušeli sestavit „fiktivní“ rodinný rozpočet. Zjistili, co patří do příjmů a co do výdajů. Jaký vztah může z těchto dvou oblastí vzniknout apod. Žáci si také uvědomili, jaký je rozdíl mezi hrubou a čistou mzdou. Dále co tvoří tzv. aktivní a pasivní příjmy.

    Cílem přednášky v odborné učebně bylo vyzkoušet si na jednotlivých stanovištích znalosti a dovednosti z různých oborů. Jednalo se především o elektroniku, stavebnictví, IT technologie, technické lyceum, grafický desing apod. Žáci si zde prostřednictvím různých her, programů, logických staveb aj. vyzkoušeli své předpoklady pro budoucí volbu povolání. Na konci obou dílen, si zúčastnění žáci mohli zasoutěžit o drobné ceny.

     Závěrem bych rád dodal, že dnešní přednáška byla pro naše deváťáky velice přínosná do praktického života. V dnešní době je totiž „schopnost“ porozumět svým penězům velice důležitá, a pokud jsou lidé „finančně“ gramotní, jsou schopni překonat různé nástrahy a komplikace dnešní doby.    

Za deváté ročníky Mgr. Tomáš Rajnoha

Foto: