Fyzikální jevy kolem nás – jednoduché pokusy ve třídě 5. B

16.01.2017 10:12

Dne 20. 12. 2016 proběhla hodina zajímavých fyzikálních pokusů v 5. B třídě. Několik žáků ze jmenované třídy pravidelně dochází do kroužku fyziky a tito svým kamarádům ukázali a vysvětlili podstatu fungování některých jevů kolem nás. Všechny děti si mohly předvedené pokusy samy vyzkoušet a řadu z nich mohly předvést i doma rodičům. Pokusy se týkaly působení atmosférického a hydrostatického tlaku, působení oxidu uhličitého a vyzkoušeli jsme si i vyrobit obrovského „faraonova hada“ z popela, cukru, sody a lihu.

    Tato hodina se žákům líbila a získané znalosti mohou využít již v 6. ročníku v hodinách fyziky

 

AP